Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

Методична робота

 
 

 

 

 

ПЛАН

 

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

Іверського ЗЗСО І-ІІІст

 

на 2018/2019  навчальний рік


 

Склад методичної ради школи

 

Голіченко В.Д.– голова, заступник керівника  з навчально- виховної роботи

Лахай С.В. – член ради, дкерівник закладу  закладу

Бичковська Н.П. – член ради, голова МО класних керівників

Глухова О.Б – член ради, голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Гурова Н.І. – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу

Некрасова С.М.. – член ради, голова МО вчителів початкової школи

Фокіна Л.О. - вчитель

 

 План роботи

 методичної ради

Іверського закладу загальної середньої освіти

 І-ІІІ ступенів

 на 2018-2019 навчальний рік

 

Науково-методична проблема:

«Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»

 

Основні завдання методичної ради на 2018 – 2019 н. р. :

·     Забезпечити  впровадження НУШ

·     Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

·     Створити належні умови для адаптації до навчання впочатковій школі учнів 1 класу, основній школі учням 5-го класу.

·     Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

·     Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

·     Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

·     Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.

·     Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

·     Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.

·     Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

·     Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

 

 1.    Організаційні заходи:

1.1. Здійснювати загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження).

1.2.  Координувати діяльність методичних підрозділів школи.

1.3. Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання.

1.4. Проводити інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу,  інноваційної діяльності,  дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

1.5.Організовувати самоосвітню роботу педагогів.

1.6. Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в школі та роботі педагога.

1.7. Здійснювати контроль за процесом та результатами досліджень, проектів,  здійснюваних у школі.

1.8. Здійснювати вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів школи, впровадження його у практику роботи педколективу.

1.9.Створювати умови для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

 

2.  Робота над проблемним питанням:

2.1.Продовжити роботу з реалізації науково-методичної проблеми школи «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»

Спланувати роботу проблемно-теоретичного семінару по роботі над проблемним питанням району «Використання ефективних освітніх стратегій соціалізації особистості через удосконалення багаторівневої системи мереженої взаємодії суб’єктів освітнього простору Солонянщини».

2.2.Дібрати та систематизувати теоретичний та практичний матеріал для проведення педагогічних рад з тем:

·       «Партнерство школи та родини – основа розвитку нової української школи».(листопад)

·       «Створення сучасного освітнього простору в мікрорайоні школи - відповідно до концепції навчального закладу». (березень)

2.3. Провести декаду педагогічної майстерності на тему «Шляхи впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес».

2.4.Організувати роботу методичних об’єднань з практичного втілення проблемної теми на (ІІІ ) етапі.

3.Провести індивідуальні та групові консультації:

-         Про ведення класних журналів та журналів факультативів  у 1-11 класах  (Голіченко В.Д.)

-         Про ведення класних щоденників (Голіченко В.Д.)

-         Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками НВП (Лахай С.В.)

-         Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (Голіченко В.Д.)

-         Консультації з учителями, що атестуються. Складання планів атестації (Лахай С.В.)

-         Роль класного керівника в згуртуванні учнівського колективу. Індивідуальна робота з учнями (Бичковська Н.П.)

-         Підготовка до незалежного тестування учнів 11 класу (Голіченко В.Д)

-         Складання психолого-педагогічної характеристики (Голіченко В.Д.)

-         Виписка документів про освіту (Лахай С.В.)

4. Робота по вивченню, узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду

4.1. На методичних оперативках інформувати педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників школи, району, області, країни.

4.2.Знайомити вчителів з матеріалами передового педагогічного досвіду, розміщених в педагогічних та методичних виданнях (2 рази на семестр).

4.3.Вивчити та узагальнити досвіди роботи вчителів:

-         вчителя історії та правознавства Глухової О.Б.

-         вчительки початкових класів Личман І.В.

4.5.Провести творчий звіт учителів, що атестуються «Перлини педагогічної майстерності».

4.6.Стимулювати вчителів до презентації власних методичних та фахових розробок, рекомендацій, авторських програм.

 

Мережа методичної  роботи

з педагогічними кадрами

Іверського ЗЗСО І – ІІІ ступенів

у 2018 – 2019  н.р.

Форми методичної роботи

Керівник

Члени педагогічного колективу

Науково – методичні проблеми

1

Методичне об’єднання  класних керівників

Бичковська Наталя петрівна

Глухова О.Б.

Савчук Ю.І.

Бичковська Н.П.

Гурова Н.І Фокіна Л.О.

Крючкова Н.М.

Оскаленко І.М.

Створення виховного простору як ресурсу особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання

 

 

 

2

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Глухова Ольга Борисівна

Крючкова Н.М

Бичковська Н.П.

Глухова О.Б. Оскаленко І.М.

Система впровадження в педпрактику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до НВП

 

 

3

Методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу

Гурова Ніла Іванівна

Голіченко В.Д.

Фокіна Л.О.

Кириченко Л.О.

Гурова Н.І.

Бігун М.В.

Федько Т.І.

Впровадження інноваційної системи навчання та її вплив на формування соціальних компетентностей учнів

 

 

 

4

етодичнее об’єднання вчителів початкової школи

Некрасова Світлана Миколаївна

Макарчук Т.М.

Некрасова С.М.

Некрасова Л.А.

Личман І.В.

 

Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості в початковій школі

 

 

 


Теми самоосвіти вчителів

 

п/п

Прізвище та ініціали вчителя

Фах

Тема

1.

Лахай С.В.

Вч. Початкових класів, директор школи

Запровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості визначених у процесі роботи керівника ЗНЗ

2.

Голіченко В.Д.

вчитель математики та фізики, заступник директора з НВР

Моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів. Групова робота на уроках математики та фізики

3.

Кириченко Л.О.

вчитель географії та основ здоровя, заступник директора з ВР

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження сучасних освітніх технологій

4.

Глухова О.Б.

вчитель історії та правознавства

Використання сучасних інноваційних технологій на уроках історії з метою формування і розвитку соціально зрілої особистості

5.

Оскаленко І.М.

вчитель англійської мови

Організація проектної діяльності школярів на уроках англійської мови

6.

Гурова Н.І.

вчитель біології,

хімії 

Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі з біології

7.

Бігун М.В.

Вчитель біології, трудового навчання

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології шляхом впровадження сучасних освітніх технологій

8.

Бичковська Н.П.

вчитель української мови і літератури

Шляхи формування компетентної особистості

на уроках української мови та літератури

9.

Крючкова Н.М.

вчитель російської мови, зарубіжної літератури

Розвиток креативного мислення на уроках російськоі мови та зарубіжної літератури

10.

Фокіна Л.О.

вчитель математики та інформатики

Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках математики для формування соціальних компетенцій учнів

11

Федько Т.І.

Вчитель математики

Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках математики

12

Савчук Ю.І.

вчитель фізичної культури

Впровадження здоров’язабезпечувальних технологій на уроках фізичної культури

13.

Шипко О.В.

Вчитель ЗВ

Навчання та виховання особистості, формування її основних компетенцій на уроках ЗВ

14

Макарчук Т.М.

Вчитель початкових класів

Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій як засіб пізнавальної активності молодших школярів

15

Некрасова С.М.

Вчитель початкових класів

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи

16

Некрасова Л.А.

Вчитель початкових класів

Використання технології критичного мислення на уроках у початковій школі

17.

Личман І.В.

Вчитель початкових класів

Використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах як один із шляхів підвищення ефективності викладання предметів

 

 

                 

 

            ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

 

Зміст   роботи

Дата

Відповідальні

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

                                     Засідання  І

1.Про основні напрямки методичної робо­ти і затвердження плану роботи методичної ради на 2018- 2019 н. р.

2. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»

     3.Опрацювання нормативно-правових документів:

·       інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2018– 2019 н. р.;

·       впровадження НУШ;

·       організація навчально-виховного процесу у 10 класі у вз’язку з впровадженням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

·       опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році.

Атестація членів педагогічного колективу в 2018 – 2019 н. р.

5.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

6.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

7.Затвердження планів роботи методичної ради, методичних об’єднань.

 

Засідання  ІІ

Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти.

 1.  Про виконання рішень попередньої МР.

2. Робота з обдарованими учнями.Про участь школярів у районних олімпіадах та підготовка до участі у конкурсах учнівських творчих робіт.

3. Про моніторингові дослідження якості освітніх послуг у школі.

4.Аналіз курсової підготовки учителів школи.

5.Про роботу педколективу за новими Державними стандартами.

6.Аналіз результативності МР за І семестр.

7.Організація повторення навчального матеріалу.

8.Педагогічний консиліум на основі моніторингу якості освіти, пізнавальної активності школярів.

 

 

Засідання  ІІІ

      ТЕМА: «Формування ключових компетентностей школярів засобами компетентісно зорієнтованого уроку»

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Якість освіти: оцінювання навчальних досягнень і моніторинг якості освітніх послуг за І семестр. Звіти класних керівників.

3. Про реалізацію Програми виховної роботи учнів 1 – 11 класів.

4. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, української мови та англійської мови. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.

 

Засідання  ІV

ТЕМА: «Створення сучасного освітнього простору в мікрорайоні школи - відповідно до концепції навчального закладу»

1.Впровадження  профільного навчання як  освітньої стратегії соціалізації школярів.

            2.Про підготовку до організованого закінчення начального року.          Ознайомлення із нормативними документами.

3. Про підсумок атестації вчителі 2019 року.

4.  Про стан викладання ЗВ та фізичної культури.

5. Виконання рішень попередньої педради

 

Засідання  V

 

  1. Творчий звіт методичних об’єднань.

2. Затвердження та обговорення документації для проведення ДПА.

1.      Про роботу педколективу над науково-методичною проблемою школи в поточному навчальному році та планування на новий навчальний рік.

3.Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2018 – 2019  навчального року.

4..Аналіз виконання плану роботи методичної ради та методичних підструктур.

5 .Обговорення проект плану роботи  на новий навчальний рік.

6.Про підготовку до серпневих нарад учителів.

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники

директора

Керівники м/о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник МР

Директор

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

голова методичної ради,

голови МО

 

 

 

 

 

 

 

 

голова методичної ради,

голови МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голова методичної ради,

голови МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2