КЗО "Дзержинівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області"

 


Методична робота

 
 
 
 

 

 

 

ПЛАН

 

РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

ДЗЕРЖИНІВСЬКОЇ СЗШ І-ІІІст

 

на 2017/2018 навчальний рік


 

Склад методичної ради школи

 

Голіченко В.Д.– голова, заступник директора з навчально- виховної роботи

Лахай С.В. – член ради, директор закладу

Бичковська Н.П. – член ради, голова МО класних керівників

Глухова О.Б – член ради, голова МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Гурова Н.І. – член ради, голова МО вчителів природничо-математичного циклу

Некрасова С.М.. – член ради, голова МО вчителів початкової школи

Фокіна Л.О. - вчитель

 

 

 

ВСТУП

 Аналіз методичної роботи

за 2016 – 2017 навчальний рік

      У 2016-2017 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними документами, передбаченими чинним законодавством у 2016-2017 н.р., на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

         На підставі Положення про методичну роботу  з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ №125-А від 09.09.2016 р. по закладу «Про організацію методичної роботи на 2016 - 2017 н. р.

        Головні  завдання методичної роботи в 2016 - 2017 н. р. полягають в:

·         спрямуванні змісту форм методичної роботи на виконання Закону України «Про освіту», Національної доктрини розвитку освіти України;

·         сприянні підвищенню професійної майстерності вчителів через розвиток у них творчого потенціалу, формування в них навичок науково-дослідної роботи, зацікавленості педагогічними технологіями;

·         підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;

·         створенні умов для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції;

·         забезпеченні реалізації особистісно-зорієнтованих технологій, інтерактивного навчання і виховання в усіх елементах структури педагогічного процесу;

·         вивченні та популяризації досвіду творчих педагогів закладу, району області, України.

 Методична робота в школі у 2016-2017 навчальному році була побудована згідно з принципами і положеннями нормативних та директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету і спрямована на задоволення потреб, підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності, розвитку творчої особистості вчителя.

       Педагогічний колектив  у цьому навчальному році продовжував  роботу над науково-методичною проблемою «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності». Система і структура методичної роботи школи була підпорядкована реалізації науково-методичної проблеми області та району. Усі шкільні методичні об’єднання працювали над науково-методичними проблемами, які охоплювали питання: удосконалення методики проведення уроку шляхом впровадження інноваційних технологій з метою досягнення вищої результативності навчально-виховного процесу, організація роботи з обдарованими дітьми та підвищення мотивації до навчання, вивчення передового педагогічного досвіду, результативність атестації та інші.

        В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів суспільно-гуманітарного циклу, природничо-математичного циклу, вчителів початкових класів, класних керівників. Методичну роботу закладу координувала методична рада. Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

1. Про  підсумки роботи у 2015-2016 н.р. та про основні напрямки  методичної роботи і затвердження плану роботи методичної ради школи на 2016-2017 н.р.

2. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності».

3. Про підвищення кваліфікації педагогів у навчальному році.

4. Про затвердження планів шкільних методичних об’єднань. 

5. Робота з обдарованими учнями. Про підготовку учнів до участі у шкільних,  районних та обласних олімпіадах.

6. Про моніторингові дослідження якості освіти.

7. Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти.

8. Про роботу педагогічного колективу за новими Державними стандартами.

9. Стратегічні орієнтири соціалізації особистості.

10. Про підсумки участі учнів школи у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних конкурсах.

11. Підготовка і проведення державних підсумкових атестацій. Вивчення і обговорення нормативних документів з питання проведення ДПА.

12. Підсумки впровадження Державного стандарту.

13. Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм.

     На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад.

  

У закладі працювали шкільні методичні об’єднання:

- учителів початкових класів з проблеми «Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості в початковій школі»                      

                                                Керівник  Некрасова С.М.

 

 

- учителів суспільно-гуманітарного циклу з проблеми «Система впровадження сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу»

                                                                       

  Керівник Глухова О.Б.

 

 

 

-  учителів природничо-математичного циклу з проблеми «Впровадження інноваційної системи навчання та її вплив на формування соціальних компетентностей учнів»

 

 

 

                                                                     

 

 Керівник Гурова Н.І.

 

 

 

 

 

- класних керівників з проблеми «Діяльність класного керівника щодо спрямування зусиль школи, сім’ї та громадськості на формування активного громадянина сучасного суспільства»

                                                                        

Керівник  Бичковська Н.П.

               

          На засіданнях розглядалися питання теоретичного і практичного спрямування: впровадження нових Державних стандартів в початковій та основній школі,  вивчення та використання новітніх педагогічних технологій, прогресивного та перспективного педагогічного досвіду, визначення шляхів удосконалення викладання предметів, проведення, аналіз та обговорення відкритих уроків, організація роботи з обдарованими, здібними учнями, звіти про курсову підготовку, аналіз моніторингу навчальних досягнень учнів, контрольних зрізів, організація позакласної роботи з предметів.

         Методичне об’єднання вчителів початкових класів  особливу приділило вивченню та виконанню головних аспектів Державного  стандарту початкової загальної освіти та Інструкцію щодо ведення Класного журналу 1–4 класів. Педагоги спрямували свою роботу на впровадження педагогічних інновацій в початковій школі, використанню ІКТ,  здоров’язберігаючих технологій, на розгорнуту навчальну діяльність (уміння вчитися) шляхом оволодіння молодшими школярами організаційними, логіко-мовленнєвими, пізнавальними, контрольно-оцінними уміннями і навичками, здатністю до творчого самовираження. Удосконалення методики проведення уроку, опанування новими активними формами роботи, впровадження особистісного підходу – дали добрі результати – стабільність знань, більшість учнів мають високий та достатній рівень знань, про що свідчить проведений моніторинг  рівня умінь і навичок з української мови, читання та математики. Деякі зрушення відбулися в питанні залучення учнів початкової школи до участі в творчих конкурсах: Міжнародного дитячого конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, Всеукраїнських конкурсів «Соняшник» з українознавства, «Кенгуру» з математики, «Гринвіч» з англійської мови. Серед учасників є учні початкової школи, відзначені Дипломами ІІІ ступенів, сертифікатами «Добрий» результат Всеукраїнського рівня та Срібним сертифікатом.

На базі школи було проведено районний семінар вчителів початкової школи на тему «Інноваційні підходи  до процесу  формування творчої особистості  та виховання   громадянина – патріота».

Члени методичного об’єднання підвищували свій фаховий рівень - брали  участь в роботі районних семінарів, конференціях.

       Аналізуючи роботу  методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу можна відзначити, що у своїй роботі педагоги впроваджують інтерактивні технології, комп’ютерні технології, як інструмент для спілкування, досліджень, оцінювання інформації, проблемне навчання, направлені на розвиток усного та писемного мовлення школярів. Традиційними стали виховні загальношкільні заходи: День рідної мови, Шевченківські дні, конкурс знавців рідної мови. Значну увагу члени МО приділили питанню педагогічної підтримки обдарованості, створенню умов для духовного, естетичного та емоційного самовираження засобами художнього слова, пошуку ефективних форм і методів роботи з обдарованими дітьми.

      Над забезпеченням інтелектуального розвитку особистості  працювало методичне об’єднання вчителів  природничо-математичного циклу.  Визначені основні напрямки роботи – використання ІКТ – технологій, мультимедійних засобів навчання, впровадження особистісно-орієнованого навчання, групових, диференційованих та індивідуальних форм роботи. Розвиток математичного мислення, як одного із засобів виявлення здібностей учнів, учителі забезпечують через залучення їх до участі в інтерактивних математичному конкурсі «Кенгуру», Прангліміне (усний рахунок) Міжнародному  фізичному конкурсі «Левеня», «Колосок», інформативному «Бобер», олімпіадах, написанні творчих робіт.        Результатом роботи з обдарованими та здібними учнями стали перемоги на районній олімпіадах: учень 10 класу Бичковський Євгеній зайняв з української мови (ІІ місце); з історії - 4 місце; з англійської мови – 3 місце; з хімії – 4 місце; з російської мови – 2 місце і  прийняв участь в 4 обласних олімпіадах (з історії, української мови, хімії, російської мови), учень 9 класу Гордійчук Олексій зайняв з біології – 2 місце; з географії – 3 місце і прийняв участь в 2 обласних олімпіадах з географії та біології та зайняв ІІ місце в обласній олімпіаді з біології. Учениця 11 класу Сімчера Аліна зайняла 4 місце в районній олімпіаді з правознавства і прийняла участь у обласній олімпіаді. У районній олімпіаді з екології зайняли ІІ місце учениця 10 класу Продченко Наталя і І місце учень 11 класу Перехрест Віталій. Який прийняв участь у обласній олімпіаді.

  Клопітка робота проведена методичним об’єднанням класних керівників по створенню в закладі оптимальної системи виховної роботи і піднесення ролі учнівського самоврядування. Практичні навички, набуті класними керівниками під час моделювання годин спілкування, обміну досвідом, колективним пошуком шляхів вирішення шкільних проблем сприяли покращенню діяльності учнівських колективів, залученню учнів до здобуття позашкільної освіти в гуртках. Класні керівники продовжують працювати над удосконаленням власних виховних моделей класів.

      Школа є опорною з громадянсько-патріотичного виховання. Результатом цієї роботи стала участь у ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2017» і були нагороджені Дипломом.

       У 2016-2017 н. р. у школі організовано  стажування  молодих вчителя Некрасової Л.А., забезпечено відвідування ними занять Школи молодого вчителя. 

        Педагоги школи підвищили свою фахову майстерність при Дніпропетровському ОІППО. Згідно графіка пройшли курсову перепідготовку у 2016-2017 н. р.: Савчук Ю.І., Фокіна Л.О., Голіченко В.Д.

    У 2016-2017 н. р. атестувалися  три вчителя.  За результатами атестації підтвердила раніше встановлену вищу кваліфікаційну категорію Фокіна Л.О.; підвищили  кваліфікаційну категорію  на «спеціаліст другої  категорії» – Савчук Ю.І. та Савенок М.О.

         Аналіз підсумків роботи протягом навчального року дає підстави зробити висновки про стабільну роботу педагогічного колективу школи. В процесі своєї діяльності вчителі реалізували мету навчання, виховання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року. Високих результатів у навчально-виховній діяльності досягли вчителі: Некрасова С.М., Личман І.В., Савенок М.О.

   Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за минулий рік дають підстави вважати, що науково-методична проблема, над якою працював педагогічний колектив, повністю реалізована.

     Проте в організації методичної роботи є певні недоліки і упущення:

1.     Недостатньою є  матеріально-технічна база і методичне забезпечення профільних предметів.

2.     Недостатньо висвітлюється напрацювання педагогічних працівників у фахових газетах.

3.    Середній рівень володіння педагогічними працівниками інформаційно-комунікаційними технологіями.

Причинами вказаних недоліків є:

1.     Недостатня індивідуальна робота з вчителями.

2.     Інертність певної категорії вчителів.

Рекомендації:

1.Методичному активу, членам методичної ради:

1.1.Ширше залучати вчителів-предметників до роботи в методичних структурах і участі в методичних заходах.                                                       

1.2.Практикувати випуск буклетів, навчальних посібників, методичних розробок з досвіду роботи.   

2.    Заступнику директора з навчально-виховної роботи:

2.1. Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.

2.2. Спрямувати роботу шкільних методичних структур на піднесення рівня професійної компетентності педагогів у процесі реалізації науково-методичної проблеми школи.

2.3. Оновити у відповідності з сучасним рівнем розвитку методичної служби структуру та зміст методичної роботи школи.

2.4. Удосконалити діагностику і планування методичної роботи направлених на задоволення потреб вчителів.

2.5. Ширше впроваджувати активні та інтерактивні форми  і методи методичної роботи.

 

 

 

 

 

Заступник директора з

 

навчально-виховної роботи:                                                          Голіченко В.Д.

 

План роботи

 методичної ради

Дзержинівської загальноосвітньої

 школи І-ІІІ ступенів на 2017-2018 навчальний рік

 

 

Науково-методична проблема:

 

«Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»

 

Основні завдання методичної ради на 2017 – 2018 н. р. :

·     Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

}·   Створити належні умови для адаптації до навчання впочатковій школі учнів 1 класу, основній школі учням 5-го класу.

·     Продовжувати вивчати та застосовувати елементи інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності.

·     Створити умови для особистісно орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення професійної компетентності.

·     Створити систему науково-методичного супроводу педагогічних інновацій.

·     Забезпечувати психолого-педагогічні умови для формування компетентної особистості.

·     Забезпечити якісну підготовку та проведення ЗНО та ДПА.

·     Забезпечити умови для індивідуального розвитку учнів, стимулювати їх інтелектуальну та соціальну активність, мотивувати їх навчальну діяльність.

·     Забезпечити зростання фахової підготовки вчителів, вивчення та запровадження передового педагогічного досвіду, опанування педагогами інноваційних методик навчання та виховання.

·     Продовжувати впроваджувати новітні технології навчання, долучаючи учнів до джерел інформації через мережу Інтернет.

 

 

 1.    Організаційні заходи:

 

1.1. Здійснювати загальне керівництво методичною роботою (розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження).

1.2.  Координувати діяльність методичних підрозділів школи.

1.3. Сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних форм, методів і прийомів навчання й виховання.

1.4. Проводити інструктування та консультування педагогів з питань виконання нормативно-правових документів, організації навчально-виховного процесу,  інноваційної діяльності,  дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

1.5.Організовувати самоосвітню роботу педагогів.

1.6. Стимулювати ініціативу педагогічного колективу до науково-дослідної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в школі та роботі педагога.

1.7. Здійснювати контроль за процесом та результатами досліджень, проектів,  здійснюваних у школі.

1.8. Здійснювати вивчення, узагальнення та поширення перспективного досвіду педагогів школи, впровадження його у практику роботи педколективу.

1.9.Створювати умови для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

 

 

2.  Робота над проблемним питанням:

 

2.1.Продовжити роботу з реалізації науково-методичної проблеми школи «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»

Спланувати роботу проблемно-теоретичного семінару по роботі над проблемним питанням району «Використання ефективних освітніх стратегій соціалізації особистості через удосконалення багаторівневої системи мереженої взаємодії суб’єктів освітнього простору Солонянщини».

2.2.Дібрати та систематизувати теоретичний та практичний матеріал для проведення педагогічних рад з тем:

·       «Багатовекторність Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку національної свідомості, громадянської активності, правових цінностей зростаючого покоління».(листопад)

·       «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнівз різних галузей науки в рамках освіти для сталого розвитку та соціальної особистості громадянського суспільства». (березень)

2.3. Провести декаду педагогічної майстерності на тему «Шляхи впровадження особистісно-орієнтованих технологій у навчально-виховний процес».

2.4.Організувати роботу методичних об’єднань з практичного втілення проблемної теми на (ІІІ ) етапі.

3.Провести індивідуальні та групові консультації:

-      Про ведення класних журналів та журналів факультативів  у 1-11 класах

      (Голіченко В.Д.)

-      Про ведення класних щоденників (Голіченко В.Д.)

-      Про дотримання техніки безпеки всіма учасниками НВП (Лахай С.В.)

-      Про підготовку та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (Голіченко В.Д.)

-   Консультації з учителями, що атестуються. Складання планів атестації (Лахай С.В.)

-  Роль класного керівника в згуртуванні учнівського колективу. Індивідуальна робота з учнями (Бичковська Н.П.)

-   Підготовка до незалежного тестування учнів 11 класу (Голіченко В.Д)

-   Складання психолого-педагогічної характеристики (Голіченко В.Д.)

-   Виписка документів про освіту (Лахай С.В.)

4. Робота по вивченню, узагальненню та поширенню передового педагогічного досвіду

4.1. На методичних оперативках інформувати педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників школи, району, області, країни.

4.2.Знайомити вчителів з матеріалами передового педагогічного досвіду, розміщених в педагогічних та методичних виданнях (2 рази на семестр).

4.3.Вивчити та узагальнити досвіди роботи вчителів:

-         вчителя біології та хімії Гурової Н.І.

-         вчительки англійсько мови Оскаленко І.М.

4.5.Провести творчий звіт учителів, що атестуються «Перлини педагогічної майстерності».

4.6.Стимулювати вчителів до презентації власних методичних та фахових розробок, рекомендацій, авторських програм.

 

 

 

 

 

 

 

      

                                              Мережа методичної  роботи

                                             з педагогічними кадрами

                                       Дзержинівської СЗШ І-ІІІ ступенів

                                            у 2017 – 2018  н.р.

 

Форми методичної роботи

Керівник

Члени педагогічного колективу

Науково – методичні проблеми

1

Методичне об’єднання  класних керівників

Бичковська Наталя петрівна

Власовець А.М.

Бичковська Н.П.

Гурова Н.І Фокіна Л.О.

Крючкова Н.М.

Оскаленко І.М.

Глухова О.Б.

Створення виховного простору як ресурсу особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання

 

 

 

2

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Глухова Ольга Борисівна

Крючкова Н.М

Бичковська Н.П.

Глухова О.Б. Оскаленко І.М.

Система впровадження в педпрактику сучасних інноваційних технологій, які забезпечують компетентнісний підхід до НВП

 

3

Методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу

Гурова Ніла Іванівна

Голіченко В.Д.

Фокіна Л.О.

Кириченко Л.О.

Гурова Н.І.

Впровадження інноваційної системи навчання та її вплив на формування соціальних компетентностей учнів

 

4

Методичне об’єднання вчителів початкової школи

Некрасова Світлана Миколаївна

Макарчук Т.М.

Некрасова С.М.

Некрасова Л.А.

Личман І.В.

 

Методи та прийоми створення ситуації успіху як напрямок соціалізації особистості в початковій школі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Теми самоосвіти вчителів


                  

п/п

Прізвище та ініціали вчителя

Фах

Тема

1.

Лахай С.В.

Вч. початкових класів, директор школи

Запровадження педагогічних стратегій соціалізації особистості визначених у процесі роботи керівника ЗНЗ

 

 

2.

Голіченко В.Д.

вчитель математики та фізики, заступник директора з НВР

Моніторинг якості навчання та соціальної компетентності школярів. Групова робота на уроках математики та фізики

 

 

3.

Кириченко Л.О.

вчитель географії та основ здоровя, заступник директора з ВР

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках географії шляхом впровадження сучасних освітніх технологій

 

 

4.

Глухова О.Б.

вчитель історії та правознавства

Використання сучасних інноваційних технологій на уроках історії з метою формування і розвитку соціально зрілої особистості

 

 

5.

Оскаленко І.М.

вчитель англійської мови

Організація проектної діяльності школярів на уроках англійської мови

 

 

6.

Гурова Н.І.

вчитель біології,

хімії 

Формування дослідницьких компетенцій учнів на уроках та у позакласній роботі з біології

 

 

7.

Бичковська Н.П.

вчитель української мови і літератури

Шляхи формування компетентної особистості

на уроках української мови та літератури

 

 

8.

Крючкова Н.М.

вчитель російської мови, зарубіжної літератури

Розвиток креативного мислення на уроках російськоі мови та зарубіжної літератури

 

 

9.

Фокіна Л.О.

вчитель математики та фізики

Використання інформаційно – комунікаційних технологій на уроках математики для формування соціальних компетенцій учнів

 

 

10

Савчук Ю.І.

вчитель фізичної культури

Впровадження здоров’язабезпечувальних технологій на уроках фізичної культури

 

 

11.

Шипко О.В.

Вчитель ЗВ

Навчання та виховання особистості, формування її основних компетенцій на уроках ЗВ

 

 

12

Макарчук Т.М.

Вчитель початкових класів

Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій як засіб пізнавальної активності молодших школярів

 

 

13

Некрасова С.М.

Вчитель початкових класів

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи

 

 

14

Некрасова Л.А.

Вчитель початкових класів

Використання технології критичного мислення на уроках у початковій школі

 

 

15.

Личман І.В.

Вчитель початкових класів

Використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах як один із шляхів підвищення ефективності викладання предметів

 

  

          ПЛАН ЗАСІДАНЬ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

 

 

Зміст   роботи

Дата

Відповідальні

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

                                     Засідання  І

1.Про основні напрямки методичної робо­ти і затвердження плану роботи методичної ради на 2017- 2018 н. р.

2. Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»

     3.Опрацювання нормативно-правових документів:

·   інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів у 2017– 2018 н. р.;

·  організація навчально-виховного процесу у 9 класі у вз’язку з впровадженням Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

·  опрацювання нових навчальних програм з базових дисциплін та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році.

Атестація членів педагогічного колективу в 2017 – 2018 н. р.

5.Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

6.Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

7.Затвердження планів роботи методичної ради, методичних об’єднань.

 

Засідання  ІІ

Розвиток професійної компетентності педагогів в умовах оновлення змісту освіти.

 1.  Про виконання рішень попередньої МР.

2. Робота з обдарованими учнями.Про участь школярів у районних олімпіадах та підготовка до участі у конкурсах учнівських творчих робіт.

3. Про моніторингові дослідження якості освітніх послуг у школі.

4.Аналіз курсової підготовки учителів школи.

5.Про роботу педколективу за новими Державними стандартами.

6.Аналіз результативності МР за І семестр.

7.Організація повторення навчального матеріалу.

8.Педагогічний консиліум на основі моніторингу якості освіти, пізнавальної активності школярів.

 

 

Засідання  ІІІ

      ТЕМА: «Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу»

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Якість освіти: оцінювання навчальних досягнень і моніторинг якості освітніх послуг за І семестр. Звіти класних керівників.

3. Про реалізацію Програми виховної роботи учнів 1 – 11 класів.

4. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, української мови та англійської мови. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.

 

Засідання  ІV

ТЕМА: «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів  з різних галузей науки в рамках освіти для сталого розвитку та соціа-лізації особистості громадянського суспільства»

1.      Створення дидактичних моделей з інтерактивною складовою як засіб підвищення якості навчання.

2.      Впровадження  профільного навчання як  освітньої стратегії соціалізації школярів.

3.      Вплив варіативної складової навчального плану (курси за вибором, факультативи) на формування успішної конкурентоспроможної  особистості

4.      Про підсумок атестації вчителі 2018 року.

5.       Моніторинг стану викладання  фізичної культури та образотворчого мистецтва у 5 – 7 класах.

Виконання рішень попередньої педради

 

Засідання  V

 

1. Творчий звіт методичних об’єднань.

2. Затвердження та обговорення документації для проведення ДПА.

2. Про роботу педколективу над науково-методичною проблемою школи в поточному навчальному році та планування на новий навчальний рік.

3.Результати внутрішкільного контролю за станом викладання навчальних предметів та виконання навчальних програм у ІІ семестрі 2017 – 2018  навчального року.

4..Аналіз виконання плану роботи методичної ради та методичних підструктур.

5 .Обговорення проект плану роботи  на новий навчальний рік.

6.Про підготовку до серпневих нарад учителів.

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступники

директора

Керівники м/о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник МР

Директор

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

голова методичної ради,

голови МО

 

 

 

 

 

 

 

 

голова методичної ради,

голови МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голова методичної ради,

голови МО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1
2
3