Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

Методичне об'єднання вчителів початкової школи

 

П.І.П. вчителя Предмет Стаж роботи Категорія Методична робота
Некрасова Людмила Миколаївна Початкова школа 5 Спеціаліст

Використання технології критичного мислення на уроках у початковій школі  

Некрасова Світлана Миколаївна Початкова школа 35
 Спеціаліст,

«Ст.вчитель»

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

Макарчук Тетяна Миколаївна

Початкова школа 13 Спеціаліст

Впровадження і використання інтерактивних методів та інноваційних технологій як засіб пізнавальної 

Личман Інна Володимирівна Початкова школа 25 Вища Використання інноваційних технологій на уроках в початкових класах як один із шляхів підвищення ефективності викладання предметів
 
 
 
 
Тематика і графік засідань

І засідання

Дата проведення: вереснь 2018р

Тема: Організація навчально-виховного процесу у 2018-2019навчальному році.Обмін досвідом з питань підготовки до нового навчального року.

Мета:

 • планування роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-2019навчальний рік;
 • ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання предметів у початковій школі;
 • опрацювати критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Форма проведення: «Круглий стіл»

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Аналіз роботи ШМО за попередній навчальний рік.

Затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2018-2019 навчальний рік.

НекрасоваС.М.

 

2

Обговорення методичних рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у початковій школі у 2018-2019н.році.

Личман І.В..

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення календарного планування вчителів початкових класів на 2018-2019 навчальний рік. Аналіз навчальних програм і підручників.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи./Наказ МОН України від 19.08.2016 р.№ 1009/

Методичні рекомендації щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів./Наказ МОН України від 08.04.2015 р. № 412/

Проведення Першого уроку у 2018-2019н.р.

Організація виховної роботи у навчальних закладах у 2018-2019н.р.

 

 

 

 

 

 

 

Макарчук Т.М.

 

 

Некрасова Л.А.

 

 

Некрасова Л.А.

 

.

Некрасова С.М.

Личман І.В.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Рекомендації

   

1

Підготувати доповідь на тему: Законопроект « Про освіту».

Макарчук Т.М.

 

2

Підготувати доповідь на тему «Проект нового держстандарту початкової загальної освіти»

Личман І.В.

 

3

Відвідати урок з навчання грамоти у 1 класі (вчитель Некрасов С.М.)/вересень/

Відвідати уроки з української мови в 2,4 класах./жовтень/

Відвідати урок з української мови в 3 класі./вересень/

Методична мета : показати застосування інтерактивних форм роботи, спрямованих на вироблення в учнів уміння працювати самостійно , в парах та групах на різних етапах уроку.

Відвідати уроки російської мови./вересень-жовтень/

 

Вчителі поч. класів.

 

4

Опрацювати новинки методичної літератури.

Члени методичного об’єднання

 

5

Проводити рейди перевірок учнівських зошитів з метою перевірки дотримання єдиних вимог до ведення зошитів та оцінювання робіт..

Некрасова С.М.

 

6

Проводити методичні оперативки.

Некрасова С.М.

 

 

 

ІІ засідання

Дата проведення: листопад 2018 року

Тема:Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій

Мета:

 • впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес початкового навчання;
 • сприяти розвитку творчого потенціалу вчителя;
 • підвищувати ефективність роботи з обдарованими дітьми.

Форма проведення: засідання-практикум

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Доповідь на тему :» Проект нового держстандарту початкової загальної освіти»

Макарчук Т.М.

 

2

Доповідь на тему: «Законопроект « Про освіту»

Некрасова С.М.

 

3

Обговорення уроків навчання грамоти, української та російської мови з використанням елементів інноваційних технологій у в початкових класах.

Члени методичного об’єднання

 

4

6.

7.

Диспут на тему « Доцільність використання комп’ютерної техніки у навчальному процесі».

Адаптація учнів 1 класу. Результати моніторингу.

Доповідь «Розвиток мовлення-найважливіша умова успішного навчання молодших школярів»./з досвіду роботи/

Члени ШМО

Личман І.В.

Некрасова С.М.

 

Рекомендації

   

1

Підготувати доповідь на тему: «Використання дидактичних ігор на уроках читання»

Некрасова Л.А.

 

2

Підготувати виступ на тему :»Вправи для розвитку навички швидкого читання.»/з досвіду роботи/

Личман І.В.

 

3

4.

Відвідати уроки з читання у 1,2 , 4 класах. /листопад-грудень/

Ввдвідування уроків українського читання в 3 класі. /листопад-грудень/

Члени методичного

об’єднання

Некрасова С.М.

 

 

     
 

ІІІ засідання

Дата проведення: січень 2019 року

Тема: Використання дидактичних ігор на уроках читання

Мета:

 • опрацювати методику використання дидактичних ігор на уроках читання;
 • проаналізувати уроки читання та надати рекомендації вчителям;
 • проаналізувати виконання навчальних планів та програм за І семестр 2018-2019навчального року.

Форма проведення: дискусія

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Доповідь на тему: «Використання дидактичних ігор на уроках читання»

Некрасова С.М.

 

2

Вправи для розвитку навички швидкого читання./з досвіду роботи/

Макарчук Т.М.

 

3

Обговорення уроків з читання у 1-4 класах та надання рекомендацій.Методична мета : показати зразок планування і проведення нестандартного уроку читання.

Члени методичного

об’єднання

 

4

5.

План проведення декади початкових класів.

Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання в 1-4 класах.

Личман І.В.

Некрасова С.М.

 

Рекомендації

   

1

Підготувати доповідь «Концепція початкової освіти»

Некрасова Л.А.

 

2

Відвідати уроки математики в 1-4 класах.

Методична мета: продемострувати використання нестандартних форм роботи на уроках математики.

Члени методичного

об’єднання

 

3

Підготувати виступ»Використання методико-педагогічної технології

« Піснезнайка» в початкових класах.

Некрасова С.М.

 

4

Розпочати підготовку учнів 4 класу до державної підсумкової атестації та підготувати матеріали для складання державної підсумкової атестації.

Личман І.В.

 

5

Доповідь « Використання дидактичних ігор на уроках математики»./з досвіду роботи/

Макарчук Т.М.

 

 

 

 

IV засідання

Дата проведення: квітень 2019 року

Тема: Сучасний урок і технологія побудови нестандартних уроків математики

Мета:розглянути матеріали по організації уроків математики у початковій школі;

 • проаналізувати уроки математики в 1-4 класах та надати рекомендації вчителям;
 • провести практичний тренінг по вдосконаленню проведення дидактичних ігор на уроках математики;
 • виховувати інтерес до самовдосконалення;
 • обговорити порядок організованого закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

Форма проведення: «круглий стіл»

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Доповідь: «Використання методико- педагогічної технології «Піснезнайка» в початкових класах».

Некрасова С.М.

 

2

Обговорення проведення уроків математики в 1-4 класах.

Члени методичного

об’єднання

 

3

Використання дидактичних ігор на уроках математики/тренінг/

Личман І.В.

 

4

Концепція початкової освіти.

Некрасова С.М.

 

5

Обмін педагогічними знахідками з досвіду роботи « А я роблю так…»

Члени ШМО

 

6

Про організацію та проведення державної підсумкової атестації у 4 класі.

Некрасова С.М.

 

5

Погодження матеріалів до державної підсумкової атестації у 4 класі.

Члени методичного об’єднання

 

Рекомендації

   

1

Погодити матеріали на державну підсумкову атестацію у 4 класі.

Некрасова С.М.

 

2

Підготувати  звіти про самоосвітню діяльність.

Члени методичного об’єднання

 

 

 

 

V засідання

Дата проведення: травень 2019 року

Тема: Підсумки роботи шкільного методичного об’єднання

Мета:

 • проаналізувати роботу шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2018-2019 навчальний рік та окреслити завдання на 2019-2020  навчальний рік;
 • заслухати творчі звіти вчителів з питань самоосвіти.

Форма проведення: діалог

№ з/п

Зміст роботи

Відповідальні

Відмітка про виконання

1

Аналіз виконання навчальних планів та програм.

Члени ШМО

 

2

Аналіз успішності навчальних досягнень учнів початкової школи за 2018-2019 навчальний рік

Члени ШМО

 

3

Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2018-2019 навчальний рік та обговорення пропозицій щодо планування роботи методичного об’єднання на 2019-2020 навчальний рік.

Некрасов С.М., члени МО

 

4

Звіти вчителів з питань самоосвіти.

Виставка методичних розробок нестандартних уроків.

Члени методичного об’єднання

 

5

Проведення заходів із попередження дитячого травматизму і збереження здоров’я дітей під час роботи шкільного табору та літнього відпочинку.

Члени методичного об’єднання

 

Рекомендації

   

1

Продовжити роботу над темами з самоосвітньої діяльності.

Члени методичного об’єднання