Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

Семінари, конференції, педради

 

 

 

 

 

 

Презентація "Успішне майбутнє творимо сьогодні: оцінювання роботи школи за 2016 - 2017 навчальний рік та задачі на 2017 - 2018 н.р."

План педагогічних рад на 2017-2018н.р.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

1.

Педрада: «Особливості організації навчально-виховного процесу в сучасній школі. Визначення пріоритетних напрямів діяльності школи на сучасному етапі"

·        Вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти України. Аналіз стану навчально-виховної роботи школи в 2016-2017 н.р. та завдання на новий навчальний рік.

·        Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи школи на 2017-2018 н.р., затвердження режиму роботи школи, правил внутрішнього трудового розпорядку.

·        Про оцінювання варіативної складової навчального плану спецкурсів, курсів за вибором.

·        Про затвердження кандидатур випускників 11-го класу на нагородження золотими й срібними медалями. Про затвердження кандидатур випускників 9-го класу на отримання свідоцтв з відзнакою

·        Про організацію гарячого харчування

·        Затвердження перспективного плану засідань педагогічної ради на 2017 - 2018 н.р.

·        Про створення умов для педагогічної адаптації учнів 1, 5 та 10 класів до навчання.

Різне.

 

Серпень

Директор, ЗДНВР, ЗДВР

Педрада

протокол

2.

Педрада  «Багатовекторність  Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді як фактор розвитку  національної самосвідомості, громадянської активності, правових цінностей  зростаючого покоління.»

1.Створення єдиного безпечного простору  та виховання культури здоровя в системі шкільної освіти.

 

2. Якість реалізації Державного стандарту  базової та повної загальної серед-ньої освіти у 5,6,7,8 класах та впровадження нового Державного стандарту початкової освіти.

3. Його величність Урок…

4.Виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради

 

листопад

Директор

ЗДНВР

ЗДВР

 

 

Педрада,

 протокол

3.

Педрада «Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу»

1.Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2. Якість освіти: оцінювання навчальних досягнень і моніторинг якості освітніх послуг за І семестр. Звіти класних керівників.

3. Про реалізацію Програми виховної роботи учнів 1 – 11 класів.

4. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, укр. мови. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.

Січень

 

Директор

ЗДНВР

ЗДВР

 

 

Педрада,

протокол

4

Педрада «Педрада «Інтеграція навчання як засіб забезпечення системних знань учнів  з різних галузей науки в рамках освіти для сталого розвитку та соціа-лізації особистості громадянського суспільства»

1.      Створення дидактичних моделей з інтерактивною складовою як засіб підвищення якості навчання.

2.      Впровадження  профільного навчання як  освітньої стратегії соціалізації школярів.

3.      Вплив варіативної складової навчального плану (курси за вибором, факультативи) на формування успішної конкурентоспроможної  особистості

4.      Про підсумок атестації вчителі 2018 року.

5.       Про стан викладання ЗВ та фізичної культури.

Виконання рішень попередньої педради

 

 

 

Березень

Директор

ЗДНВР

ЗДВР

 

 

Педрада,

 протокол

5

Педагогічна рада «Результативність навчання учнів школи – показник ефективності організації навчально-виховного процесу в школі»

·        організоване закінчення навчального року;

·        допуск учнів випускних класів до ДПА;

·        ознайомлення вчителів школи з нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

·        Про нагородження учнів 2 – 8, 10 класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

·        Затвердження плану-графіка проведення навчальної практики.

·        Робота педколективу по організації літнього оздоровлення учнів

 

Травень

Директор

ЗДНВР

ЗДВР

 

Педрада,

 протокол

 

Доповідь на педагогічну раду директора школи Лахай С.В./uploads/editor/2156/398190/sitepage_27/files/dopovid_na_pedradu.doc
Національно - патріотичне виховання дітей та молоді/uploads/editor/2156/398190/sitepage_27/files/nacionalno_patriotichne_vihovannya_ditey_ta_molodi.ppt