КЗО "Дзержинівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області"

 Семінари, конференції, педради

 

Педагогічні ради.

 

СЕРПЕНЬ

Педрада: «Оцінювання якості роботи школи за 2014 – 2015  н.р. та завдання на 2015 – 2016 н.р.»

·        Вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти України. Аналіз стану навчально-виховної роботи школи в 2014-2015 н.р. та завдання на новий навчальний рік.

·        Організований початок навчального року: затвердження річного плану роботи школи на 2015-2016 н.р., затвердження режиму роботи школи, правил внутрішнього трудового розпорядку.

·        Ознайомлення з основними пріоритетами  та завданнями   науко-во-методичного проекту області «Освітні стратегії соціалізації осо-бистості громадянського суспільства»  на 2015-2020 роки.

·        Затвердження перспективного плану засідань педагогічної ради на 2015-2020 роки.

·        Про створення умов для педагогічної адаптації учнів 1, 5 та 10 класів до навчання.

·        Діяльність педколективу щодо здійснення соціального захисту дитини та охорони дитинства.

·        Про організацію харчування учнів у 2015  - 2016 навчальному році.

·           Різне.

 

ЛИСТОПАД

Педрада  «Системна та цілеспрямована діяльність педагогічного колективу навчального закладу з проблеми формування громадянської свідомості учнів»

1.     Громадянська освіта – орієнтир у демократичному суспільстві

2.      Модель виховної системи громадянського виховання навчального закладу в сучасних умовах.

3.     Роль шкільного музею у громадянському вихованні учнівської молоді

4.     Створення єдиного безпечного простору  та виховання культури здоров’я в системі шкільної освіти.

5.     Запровадження нового Державного стандарту освіти: сьогодення, реалії та перспективи (4,7 класи).

6.     Виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради

СІЧЕНЬ

Педрада «Стратегічні орієнтири соціалізації особистості в школі філософії життя.»

1.  Стратегічні орієнтири соціалізації особистості в школі філософії життя.

2.  Виховання Людини-Патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості.

3.  Правова освіта та виховання – запорука становлення громадсько-активної особистості.

4.  Про виконання рішень попередньої педагогічної ради.

5. Якість освіти: оцінювання навчальних досягнень і моніторинг якості освітніх послуг за І семестр. Звіти класних керівників.

6. Про реалізацію Програми виховної роботи учнів 1 – 11 класів.

7. Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з математики, укр. мови. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.

 

БЕРЕЗЕНЬ

Педрада «Використання інноваційних освітніх технологій для формування цілісного світогляду, соціальної компетентності та громадської активності учнів»

1.     Створення дидактичних моделей з інтерактивною складовою як засіб підвищення якості навчання.

2.     Впровадження  профільного навчання як  освітньої стратегії соціалізації школярів.

3.     Вплив варіативної складової навчального плану (курси за вибором, факультативи) на формування успішної конкурентоспроможної  особистості

4.     Про підсумок атестації вчителі 2016 року.

5.      Про стан викладання та фізичної культури.

6.     Виконання рішень попередньої педради

 

ТРАВЕНЬ

Педагогічна рада «Результативність навчання учнів школи – показник ефективності організації навчально-виховного процесу в школі»

·        організоване закінчення навчального року;

·        допуск учнів випускних класів до ДПА;

·        ознайомлення вчителів школи з нормативними документами Міністерства освіти і науки України;

·        Про нагородження учнів 2 – 8, 10 класів Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні».

·        Затвердження плану-графіка проведення навчальної практики.

·        Робота педколективу по організації літнього оздоровлення учнів

 

ЧЕРВЕНЬ

Педагогічна рада

1. Про стан виховної роботи в школі за 2015/2016 навчальний рік.

2. Про випуск учнів 9 класу та переведення учнів 1 – 8, 10 класів до наступного класу.

3. Про обговорення і погодження річного плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік.

 4. Про роботу громадського інспектора з охорон дитинства за 2015/2016 н.р.

 5. Про роботу педагогічного колективу над методичною темою школи.

6. Про виконання рішень попередньої педради.