Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

STOP -булінг!

 

 

Шановні учасники освітнього процесу!
 
    Адміністрація закладу повідомляє, що у
Іверському ЗЗСО І-ІІІ ступенів призначено відповідальну особу за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню), та процедуру подання заяв заступника керівника з виховної роботи Бігун Марину Володимирівну.
Телефони довіри
·                     Дитяча лінія 116 111 або 0 800 500 225 (з 12.00 до 16.00);
·                     Гаряча телефонна лінія щодо булінгу 116 000;
·                     Гаряча лінія з питань запобігання насильству 116 123 або 0 800500335;
·                     Уповноважений Верховної Ради з прав людини 0 800 50 17 20;
·                     Уповноважений Президента України з прав дитини 044 255 76 75;
·                     Центр надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103;
·                     Національна поліція України 102.

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

I Загальна частина

Учень школи повинен шанувати Герб, Прапор та Гiмн України, її закони.

II Права учня

Учень має право:

 • Брати участь в органiзацiї та управлiннi учбово-виховним процесом в школi.
 • Вибирати i бути обраним до органiв управлiння школи (шкiльного самоврядування).
 • Користуватися примiщеннями, обладнанням та учбовою лiтературою школи.
 • Обирати предмети для поглибленого вивчення, факультативи, спецiальнi курси.

III Обов'язки учнiв

Учень зобов'язаний:

 • Сумлiнно вчитися, повнiстю використовувати вiдведений для навчання час, працювати для збагачення власних знань, систематично готуватися до учбових занять, приймати участь у позакласних та додаткових заняттях.
 • Пiдтримувати чистоту та порядок в примiщеннi школи.
 • Зберiгати майно школи.
 • Виконувати вимоги адмiнiстрацiї та педагогiчних робiтникiв школи, а також постанови шкiльного i класного самоврядування.
 • Вести себе як подобає людинi.

Правила поведiнки пiд час перерви

 • Пiд час перерви учень зобов'язаний прибрати своє робоче мiсце й пiдготуватися до наступного уроку.
 • Пiд час перерви забороняється:
  • бiгати сходами, коридорами та в класних примiщеннях;
  • штовхатися або грати в м'яча у примiщеннях, не пристосованих для цього;
  • сваритися мiж собою та зi стороннiми людьми, з'ясовувати стосунки за допомогою сили, битися.
 • У шкiльнiй їдальнi учнi повиннi виконувати вимоги вчителiв, працiвникiв їдальнi та чергових i дотримуватися черги.
 • Заборонено перебувати в примiщеннi їдальнi у верхньому одязi.
 • Забороняється виносити їжу i напої за межi їдальнi.

Правила поведiнки на уроках

 • Учнi зобов'язанi приходити до школи за 10-15 хвилин до початку уроку.
 • Заборонено перебувати в класi у верхньому одязi.
 • Одяг учнiв має бути чистим i охайним та вiдповiдати вимогам, викладеним у Статутi школи.
 • Учнi входять до класу за дзвiнком. Запiзнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 • Пiд час уроку не можна створювати галас, без дозволу пiдводитись, вiдвертати увагу iнших учнiв вiд уроку.
 • Заборонено виходити з класу без дозволу вчителя.
 • Урок закiнчується тодi, коли вчитель оголосив про це. Тiльки пiсля цього учнi можуть йти на перерву.
 • Учнi повиннi охайно вести щоденник i давати його вчителю без будь-яких заперечень.
 • Учень повинен дбайливо ставитися до своїх пiдручникiв i зошитiв.
 • Учнi зобов'язанi знати i дотримуватись правил технiки безпеки як пiд час урокiв, так i пiсля їх закiнчення.
 • Забороняється користуватись мобiльними телефонами пiд час проведення урокiв.
 •  
 • Порядок реагування
  на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
   
  Процедура подання учасниками освітнього процесу
  та розгляд заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
  1. За результатами висновку комісії з розслідування у разі необхідності повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та служба у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти.
  2. Психолого-педагогічна служба розробляє заходи щодо здійснення соціально-педагогічного патронажу осіб, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).
  3. Психологічна служба надає консультативну допомогу батькам (чи їх представникам).
  4. У разі виникнення такої ситуації учень повинен звернутися до дорослого (батьків, класного керівника, практичного психолога школи, соціального педагога школи, вчителя, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора школи).
  5. Дорослі (батьки, або особи, які є опікуном дитини) надають заяву відповідної форми директору освітнього закладу (зразок оформлення заяви) або повідомляють відповідального за виконання заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в освітньому закладі, заступника директора з навчально-виховної роботи Налбат Н.Г.
  6. Педагогічні працівники по факту, виявленого правопорушення, чи інших негативних проявів учнями освітнього закладу, оперативно інформують адміністрацію закладу.
  7. Видається наказ про проведення розслідування.
  8. Затверджується склад комісії з розгляду даного випадку. До складу комісії входять педагогічні працівники, практичний психолог, соціальний педагог, батьки постраждалого та винного (за їх згодою).
  9. Проводяться засідання комісії з розгляду данного випадку.
  10. Результати розслідування оголошуються на засіданні комісії батькам (чи їх представникам) потерпілого та винного.
  11. За результатами висновку комісії з розслідування у разі необхідності повідомляються уповноважені підрозділи органів Національної поліції України (ювенальна поліція) та служба у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у закладі освіти.

 

ЗРАЗОК ФОРМИ ЗАЯВИ

Керівнику

Іверського ЗЗСО І-ІІІ ступенів

Лахай С.В.ю.

(Прізвище, ім’я, по батькові заявника)

__________________________

повна адреса, телефон заявника)

__________________________

 

 

Заява

          Повідомляємо Вас про виявлення випадку, який можна кваліфікувати як булінг  в Іверському ЗЗСО І-ІІІ ступенів  між _________________ ( ПІБ учасника освітнього процесу), року народження, учня _________ класу / ( або вчителя,батька) та _____________ (ПІБ учасника освітнього процесу), учня____ класу (або вчителя, батька).

          Короткий виклад факту, який можна кваліфікувати як булінг.

 

 

Дата                                                                             (ПІБ)           Підпис

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ,

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2019 рік

 

№ з/п

Тема

заходу

Учасники заходу

Термін проведення

Відповідальний

Робота з дітьми

 1.  

Профілактична бесіда «Що таке булінг?

Профілактика виникнення та подолання проявів булінгу  у шкільному середовищі»

1-11

класи

Упродовж року

Класні

керівники

 1.  

Профілактична бесіда «Протидія булінгу у дитячому середовищі»

5-11

класи

Упродовж року

Класні

керівники

 1.  

Семінар «Що робити в складний життєвих ситуаціях та до кого звертатися за допомогою»

10-11

класи

Упродовж року

Класні

керівники

 1.  

Бесіда «Кібербулінг або агресія в Інтернеті»

5-9

класи

Упродовж року

класні керівники

 1.  

Профілактична лекція «Хто може стати жертвою булінгу»

8-9

класи

Упродовж року

Соціальний

педагог

 1.  

«Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

5-11

класи

Упродовж року

Соціальний

педагог

 1.  

Проведення профілактичних заходів з дітьми із залученням представників Національної поліції, ССД, ЦСССДМ «Як протистояти тиску однолітків»

8-11

класи

Упродовж року

класні керівники

 1.  

Проведення групової роботи щодо зниження агресивності в учнів, на згуртування, на формування взаємоповаги та взаєморозуміння, на формування конструктивних та оптимальних форм реагування на конфліктні ситуаці

Учні 5-11-х класів

Упродовж року

класні керівнки соціальний педагог

 1.  

Створення сторінки на офіційному сайті гімназії «Стоп булінг!» та її постійне оновлення

Учні

Упродовж року

Класні

керівники

 1.  

Індивідуальна робота з жертвами, агресорами, свідками (у разі виявлення булінгу)

Учні

Упродовж року

Класні

керівники

Робота з батьками

 1.  

Заняття батьківського університету правових знань на туму «Поговоримо про булінг та кібербулінг»

Батьки

Січень

Класні

керівники

 1.  

Розробка пам’ятки « Що робити якщо твоя дитина стала жертвою булінгу»

Батьки

Березень

Класні

керівники

 1.  

Класні батьківські збори батьків на тему «Шкільний булінг. Якщо ваша дитина стала його жертвою»

Батьки

Березень

Класні керівники

 1.  

Розробка буклету «Як не загубити дитину в Інтернеті»

Батьки

Травень

Класні

керівники

 1.  

Розміщення плакату «Стоп булінг»

Батьки

Лютий

Класні

керівники

 1.  

Створення сторінки на офіційному сайті школи «Стоп булінг!» та її постійне оновлення

Батьки

Постійно

Класні

керівники

Робота з педагогами

 1.  

« Булінг та його прояви»

( індивідуальні консультації для вчителів)

Класні керівники

Лютий

Квітень

Вересень

Практичний психолог та соціальний педагог

 1.  

Засідання круглого столу «З чого почати боротьбу з булінгом у школах»

Батьки

Січень

Березень

Соціальний

педагог, практичний психолог

 1.  

Засідання МО класних керівників на тему «Організація та проведення профілактичної роботи щодо попередження випадків булінгу серед учасників освітнього процесу»

Класні керівники

Лютий

Заступник директора з виховної роботи

 1.  

Створення сторінки на офіційному сайті школи «Стоп булінг!» та її постійне оновлення

Педагоги

Постійно

Заступник директора з виховної роботи Соціальний

педагог