Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

2 клас

http://Весняні свята ВеликденьДата

Предмет

Тема

Завдання

13.03.2020

Я досл. світ

Гірські породи.

ст. 92 -93 . Зошит  завд. 1,2.

Укр. мова

Урок розвитку молення.

Зошит ст. 32-33. Відвідаємо театр.

Мистецтво(обр).

Зображення птаха.

Підр.ст 84-85  Альбом  ст.44

Математика

Досліджуємо задачі.

ст. 92  № 1, № 2

Розвиток творч. здібност.

Фантазія і  фантастика.

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2020

Я дослід.світ

Гірські породи.

стр.92-93.Зошит завдання№1 №2

Математ.

Додаємо  і віднімаємо порозрядно.

ст.93  № 2 , № 3, №7

Укр.мова

Текст.

ст.122- 123  Впр.1,4 усно,впр 2,3 письм.

Інформат.

Зберігаємо довкілля

 

Фізкультура

Вправи з м'ячем

Тренувальні вправи з м'ячем

 

 

 

 

 

                                           

17.03.2020

Укр.мова

Будова  тексту.

ст.124-125 Впр.1 усно впр.2,3 письмово

Фізкультура

Нахили тулуба в положенні стоячи

Тренувальні вправи

Англ. мова

Дитяче меню

с.89, в 3(прочитати меню), в.5(списати, доповнивши речення назвами продуктів)

Математика

Додаємо і віднімаємо числа різними

способами.

   ст.94  № 2,3,4,5.                                    

Читання

Н.Куфко "Свято Пасхи недалечко"

ст. 103 напам'ять

 

 

 

 

 

 

18.03.2020

Математика

Досліджуємо задачі

№ 1, 2 усно. № 3 письмово  ст. 95

Англ.мова

Овочі. У магазині

с.90, в.1(вивчити слова)

Фізкультура

Нахили тулуба в положенні стоячи.

Тренувальні вправи.   Вправи з м'ячем.

Укр. мова

Робота з деформованим текстом.

ст 126-127 Впр. 4,5. Вивчити будову тексту.

Читання

Є. Гуцало " Під веселкою"

ст. 104 -105 читання і переказ. Знайти прислів'я про друзів і дружбу.

 

 

 

 

 

 

19.03.2020

Я досл. світ

Які предмети з нашого довкілля створені з гірських порід. Дослідж.

Дослідити, які предмети з нашого довкілля створені з гірських порід.

Трудове  навч.

Ліплення з пластиліну. Плаваючий птах.

Дослідити форму плаваючих птахів. Ліплення плаваючого птаха.

Читання

А. Туз "Про Михася та Люка Скайвокера".

ст. 106 - 107 читання і переказ.

Англ.мова

Мій режим харчування

с.93, в.2(назвати Продукти, які ти бачиш)

Мистецтво(муз)

Тембр. Слухання пісні "Зацвіла в долині"муз.Я. Степового, сл. Т. Шевченка.

Прослухати пісню "Зацвіла в долині".Вивчити слова пісні

 

 

 

 

 

 

20.03.2020

Я досл. світ

Грунт. Властивості, значення.

ст. 94 - 95. Провести досліди ст. 95.

Читання

А. Туз "Про Михася та Люка Скайвокера" продовження.

ст. 106 - 107.  Опрацюват питання на ст.107

Математика

Досліджуємо  задачі.

ст.96 № 1, 2, 3(усно)

Мистецтво обр.

Декоративне мистецтво. Малювання півника.

Підручник ст. 86, альбом  ст. 46.

Розв.творч. здібностей

Розвиток оригінальності мислення.

Підібрати 5  загадок про весну.

 

 

 

 

 

 

30.03.2020

Я досл.  світ

Святковий календар весни.

Великдень

ст. 96-97  в підручнику. Виконати завдання в друковано -

му  зошиті.

Математика

Порівнюємо математичні ви-

рази.

ст. 97 № 2, 3, 5 (усно),  № 1, 4 (письмово).

Укр. мова

Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби

мови, відновлювати дефор-

мований текст.

ст. 127  Впр. 6, впр. 7.

Інформатика 

Команди і виконавці 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-uroku-z-informatiki-dlya-2-klasu-na-temu-komandi-y-vikonavci-46752.html опрацювати тему за посиланням 

Фіз-ра

Вправи з м'ячем. Зупинки

м'яча, що котиться, підош -

вою та внутрішньою сторо-

ною стопи.

Тренувальні вправи з м'ячем. Ігри з м'ячем.

 

 

 

 

 

 

31.03.2020

Укр. мова

Урок розвитку мовлення.

Скласти текст  на тему " Моя сім'я" (4-5 речень)

Фіз-ра

Нахили тулуба в положенні

стоячи. Вправи з м'ячем.

Тренувальні вправи з м'ячем.

Англ. мова

Що я їм на сніданок

с.94 (прочитати історію)

Математика

Використовуємо в обчислен-

нях прийом округлення.

ст. 98  № 1,2, 3, 5 (усно) ,  № 4 (письмово)

Читання

Добре ім'я краще багатства.

З.Мензатюк "Золоте серце"

ст. 108-109 Свідоме, виразне читання і переказ тексту.

Опрацювати питання і завдання на ст.  109

 

 

 

 

 

 

01.04.2020

Математика

Додаємо і віднімаємо різними

 способами.

ст. 99  № ! -4. Повторити міри довжини.

Англ. мова

Мій друг любить

Намалювати продукти, які любить друг(робота для портфоліо)

Фіз-ра

Пружні нахили в положенні

сидячи. Стрибки зі скакал -

 кою.

Стрибки зі скакалкою.Тренуваьні вправи.

Укр. мова

Типи текстів. Текст-розпо -

відь.

ст.128 вивчити правило . Впр. 1 (скласти 2 речення про

зайця), впр.2 (усно).

Читання

К. Василенко " НЛО"

ст.110 виразно читати і переказувати. Опрацювати

питання на ст.110 - 111.

 

 

 

 

 

 

02.04.2020

Я досл. світ

Дослідження на тему "Всесвітній день вишиванки"

Провести дослідження і підготувати розповідь про

день  вишиванки.

Математика

Досліджуємо величини.
 Додаємо  і віднімаємо

двоцифрові  числа.
 

 ст.  100,  №1,№  2, 3.

Читання

Л. Нечаєв " Про жовті груш-

ки та червоні вушка".

ст.111-112 виразно читати і переказувати текст, питання

на ст. 112.

 

 

Англ. мова

Похід у магазин

с.95, прочитати вірш

Мистецтво(муз)

Ударні музичні інструменти.

Укр. нар. пісня "Ой на  горі

жито".

Дослідити ударні музичні інструменти. Вивчити слова

пісні "Ой на горі  жито".

 

 

 

 

 

 

03.04.2020

Я досл. світ

Державні  символи України.

ст. 98 у підручнику, завдання в друкованому зошиті.

Вивчити перший куплет та  приспів Державного Гімну

України.

Укр. мова

Вчуся складати текст-розпо-

відь.

ст. 129 Впр. 3, 4. Повторити будову тексту.

Скласти текст-розповідь про домашнього улюбленця.

Мистецтво(обр)

Ліплення з пластиліну сло-

ників.

Пофантазуй і виліпи слоників  для пластилінового мульт-

фільму. Створи композицію "Слоники грають у м'яч"

Труд
 
 

Вчимося  пришивати

гудзики.

 

Розвиток тв. зд.

Розвиток  уяви.

Скласти казку за уявою  "Про що говорять шкільні речі в

твоєму портфелі"

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

06.04.2020

Понеділок

ЯДС

Українська мова -державна мова України.

ст.99 в підручнику, завдання в друко-

ваному зошиті. "Матусин заповіт" напам'ять

математика

Перевіряємо додавання  і віднімання.

ст. 101 №  1, 4 (усно), № 2, 3, 5 (письмово)

Укр..мова

Текст-опис. Навчаюся  розрізняти текст-

опис.

ст. 130 опрацювати правила, впр. 5, 6.

інформатика

Що таке алгоритм.

Опрацювати тему в друкованому зошиті

Фізкультура

Вправи зі скакалкою. Стрибки на двох ногах, почергово, обертаючи скакалку вперед.

Тренувальні  вправи.

07.04.2020

Вівторок

Укр.мова

Навчаюся розрізняти текст-опис. Тренувальні вправи.

ст. 131  Впр. 7, 8.

Фізкультура

Махові рухи руками та  ногами в  різних напрямках. Нахили  тулуба в положенні  стоячи.

 Тренувальні  вправи.

англ..мова

Їжа у моїй тарілці

с.96 (виконати роботу за зразком)

математика

Самостійна  робота. Перевіряємо  свої досягнення.

Виконати самостійну роботу на ст. 102 підручника

читання

Наполеглива праця - запорука успіху. Оксана Кротюк " Пластиліновий песик".

ст. 113 - 114 виразно читати і  переказувати. Опрацювати  запитан-

ня на ст. 114.

08.04.2020

Середа

Математика

Вивчаємо дії множення і  ділення. Досліджуємо

суму однакових доданків.

ст. 103  № 2, 3, 4 (усно), № 5  пись-

мово.

Англ..мова

Опитувальник "Як ми знаємо наших друзів"

с.97, в.3-4

Фізкультура

Вправи з м'ячем. Удари внутрішньою  стороною

ступні по  м'ячу, що котиться.

Тренувальні вправи.

Укр..мова

Навчаюся складати текст за  ілюстрацією.

ст. 132   Впр.9 (зробити звуко-букв.

аналіз слова соняшник)

читання

Маленькими кроками до  великих перемог. За

Дженніфер Мур-Маллінос " Я  все зможу!"

ст. 115- 117 виразно читати і перека-

зувати. Опрацювати запитання  на

ст. 116 - 117.

09.04.2020

Четвер

ЯДС

 Пізнаю свій край.

 ст. 100- 101 у підручнику, завдання

 в друкованому зошиті

математика

 Досліджуємо різницю  кількох однакових чисел.

 ст.104 № 2, 3 (усно) , № 4, 5 (письм)

Читання

 Робота з дитячою книжкою.

 Прочитати казку  українського  пис-

 менника

Англ..мова

Діагностична робота "Мої уподобання в їжі"

Перемалювати й виконати завдання

Мистецтво

 Муз. А.Олєйнікової, сл. Є. Левченко "Рушничок".

Вивчити  слова пісні (ст.95 у підр.)

10.04.2020

П’ятниця

ЯДС

 Проводимо  дослідження. Що виготовляють

або вирощують у нашому краї?

Дослідити , що виготовляють і  виро-

щують у нашому краї

Укр..мова

 Навчаюся складати текст за серією  малюнків.

 ст.133 -134 впр 11,13(письмово),

 впр.12(усно)

мистецтво

 Аплікація.  Створення симетричного квітучого

 диво-дерева.

ст.96-97 у підручнику. Виконати аплікацію.

труд

  Прикрашаємо  Великоднє яйце. Аплікація  з

 кольорового паперу.

  Виконати аплікацію.

Розв.творч.здібн.

  Розвиток уяви. Малювання за  уявою.

 Виконати малюнок за уявою на  те-

му " Моя школа через 100  років".

13.04.2020

Понеділок

ЯДС

  Київ - столиця  України.

ст.  102-103 опрацювати матеріал,

 завдання в друкованому зошиті.

математика

 Додаємо і  віднімаємо однакові  числа.

  ст. 105  № 1,№ 3 (усно),  № 2, № 4

 (письмово).

Укр..мова

 Навчаюся складати речення за малюнками.

 ст. 134, впр. 14

інформатика

Як складати алгоритми

Опрацювати тему в друкованому зошит і 

Фізкультура

 Біг  у чергуванні з ходьбою  до 1000 м.

 Тренувальні  вправи.

14.04.2020

Вівторок

Укр.мова

 Навчаюся  складати розповідь за малюнком

 і запитаннями.

  ст. 134 - 135,  впр.15

Фізкультура

 Стрибки зі  скакалкою. Вправи з м'ячем.

 Тренувальні  вправи.

англ..мова

Відпочинок і дозвілля

с.100, в.1 і 2 (виразно читати й перекладати)

математика

  Розв'язуємо  задачі.

  ст. 107,  № 1, № 5 (усно),

  № 2, № 3, № 4 (письмово).

читання

 За О.Радушинською "День  народження"

 ст. 117 - 118 виразне читання і пере

 каз тексту.  Опрацювати запитання

  на ст. 118 -  119.

15.04.2020

Середа

Математика

 Знайомимось із арифметичною дією множен-

  ня.

 ст. 107  № 2, № 3 (усно),

  № 4, № 5 (письмово). Вивчити

  правило.

Англ..мова

Пори року. Погода

с.101, в.5 (намалювати пори року й підписати їх)

Фізкультура

  Пришвидшення  з різних  вихідних положень,

 повторний  біг  3 - 10 м.

  Тренувальні   вправи

Укр..мова

  Урок розвитку мовлення.

 ст.  135  впр. 16(скласти розповідь

 про одного із дітей)

читання

 За  О.Радушинською  "День народження" (про-

 довження)

 ст. 119 - 120 виразне читання і пе-

  реказ.     

16.04.2020

Четвер

ЯДС

 Проводимо  дослідження.  Які визначні місця

Києва вас зацікавили?

 Дослідити і підготувати розповідь

 про одне  із визначних  місць Києва.

математика

  Знайомимось із  арифметично дією ділення.

 ст. 108  №2 (усно) вивчити правило

  № 3, № 4 (письмово).

Читання

О. Павлова "Якби я мав такі кросівки..."

 ст.121-123 виразне читання і  переказ  тексту.

Англ..мова

Читаємо і пишемо

с.102, в.4 (прочитати і списати загадки, написати до них відповіді)

Мистецтво

 Укр. нар.пісня "Іди, іди, дощику..."- розучуван-

ня.

 ст. 98 -99 у підручнику. Вивчити

 слова  пісні.

17.04.2020

П’ятниця

ЯДС

  Славетні українці.

 ст. 104 - 105 опрацювати

Дослідження. Хто прославив Україну

в світі  в різних галузях  науки?

Укр..мова

 Навчаюся  складати текст про події із власного

 життя.

 ст.136, впр. 17, впр. 18. 

мистецтво

 Основні поняття: місто, вулиця, площа, будин-

ки. Казковий будиночок. Малювання фарбами.

 ст.54 в альбомі

труд

 Ліплення з  пластиліну Великоднього кошика.

 

Розв.творч.здібн.

 Емоції.

Намалювати  емоції  людини

21.04.2020

Вівторок

Укр.мова

 Навчаюся складати текст про подіі із власного

 життя.

  ст. 137, впр. 19 (скласти  розпо-

  відь).

Фізкультура

  Біг на дистанцію  до 500м  малої  інтенсивнос-

  ті.

 Тренувальні вправи.

англ..мова

Одяг

с.103, вивчити назви одягу

математика

 Знайомимось із  математичними  виразами:

 добуток і частка.

  ст. 109, № 1, 2, 3 (усно), № 4 (письмово).

читання

 О.Павлова "Якби я мав  такі кросівки..."

  ст. 121-123 виразно читати і пере-

 казувати.

22.04.2020

Середа

Математика

 Вивчаємо назви компонентів і результатів дій

  множення  та  ділення.

  ст. 110,  № 2, 3,4  (усно), № 5, 6

 письмово. Вивчити назви компонен-

 тів дій множення і ділення.

Англ..мова

Якого кольору?

с.104, в.7 (утворити й записати речення)

Фізкультура

 Біг на дистанцію до 500м  малої  інтенсивності.

 Тренувальні  вправи.

Укр..мова

 Закріплення  знань.

 ст. 137, впр. 20(скласти  розповідь)

читання

 В. Чухліб  "Заячий  холодок"

 ст. 123-125 (читання і переказ).

 Опрацювати запитання на ст. 125

23.04.2020

Четвер

ЯДС

 Світ різноманітний.

 ст. 106 у  підручнику, завдання в

 друкованому  зошиті

математика

  Вивчаємо  переставний закон множення;  мно-

 ження з нулем та  одиницею.

 ст.111, №1,2, 3, 4 (усно), № 5,6

Читання

 В. Нестайко "Кревет  Вася".

 ст.126 - 128 (читання і переказ).

Англ..мова

У що ти сьогодні одягнений?

с.105, в.1 (вивчити назви одягу)

Мистецтво

 "Промінчик" муз.  слова  Н.Май (розучування).

 ст. 103 у підручнику

24.04.2020

П’ятниця

ЯДС

 Світове  господарство.

  ст. 107 у підручнику, завдання  в

  друкованому  зошиті.

Укр..мова

 Читання. В.Нестайко  "Кревет Вася"(продовж.)

 ст. 126-128 Опрацювати запитання

 на  ст. 128.

мистецтво

 Створення аплікації "Сонце - господар неба".

 Виконати  аплікацію.

труд

 Робота  з  пластиліном "Вишеньки - сестрички"

 Виконати  роботу.

Розв.творч.здібн.

 Прислів'я.

 Підібрати і  вивчити 5  прислів'їв про  весну.

 

 

                             27.04. - 08.05.2020

 

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

27.04.2020

Понеділок

ЯДС

Людина і її тіло.

 ст. 108 - 109, завданн в друкованому 

зошиті.

математика

 Досліджуємо взаємозв'язок  множення та

 ділення

 ст. 112, № 2, 3 (усно),  № 4,5, 6 (пись-

 мово).

Укр..мова

  Навчаюся створювати  висловлювання

 на  відому тему.

 ст.138 впр. 21(усно),  впр. 22.

інформатика

Працюємо у Скретч

Опрацювати цю тему у друкованому зошиті

Фізкультура

 Пришвидшення з  різних вихідних  поло-

 жень, повторний біг 3-10м.

  Тренувальні  вправи. 

28.04.2020

Вівторок

Укр.мова

 Навчаюся створювати  висловлювання  на

 відому  тему.

 ст. 139, впр.  23(скласти висловлювання

 про дружбу).

Фізкультура

 Метання  малого  м'яча з-за голови  на

  дальність.

  Тренувальні  вправи.

англ..мова

Кольори

с.106, в.1(списати речення і перекласти)

математика

  Вивчаємо  ділення  з нулем та  одиницею.

 ст. 113, №  1,  2 (усно), № 3, 4, 5.

читання

 Л.Компанієць "У лісочку".

 ст. 129 (виразне  читання).

29.04.2020

Середа

Математика

 Відкриваємо спосіб  множення та ділення

 на 10.

 ст.114, №  1 - 4 (усно), № 5 (письмово).

Англ..мова

Одяг

с.105, в.4(списати фрази, перекласти)

Фізкультура

 Човниковий біг. Стрибки  в довжину з

 місця.

  Тренувальні  вправи.

Укр..мова

 Урок розвитку зв'язного  мовлення.

ст. 139 впр. 24 (скласти усне  висловлю-

 вання про  дбайливе ставлення до  при-

 роди).

читання

  Н.Вернигора "Диво  у  долоньках".

ст .  130 - 131(виразне читання і  пере-

 каз  тексту).

30.04.2020

Четвер

ЯДС

 Ти ростеш і  змінюєшся.

 ст. 110 - 111, завдання в друкованому

 зошиті.

математика

 Вивчаємо ділення на рівні частини.

 ст. 115, № 2(усно),  № 3,  4 (письмово).

Читання

 В.Бондаренко "Розумаха".

 ст. 131 -  133 (переказ).

Англ..мова

Погода і одяг

с.107, в.2(вивчити напам'ять речення)

Мистецтво

 Музика і слова  Н.Май  "Промінчик" - ви-

 конання.

 Повторити пісню "Промінчик" ст. 103

04.05.2020

Понеділок

ЯДС

 Турбуюся про  здоров'я.

 ст. 112 - 113, завдання в  друкованому

 зошиті.

математика

 Вивчаємо правила  порядку  виконання

  дій у  виразах.

 ст.  116,  №1,3,5(усно), №2,4 (письмово)

  вивчити  правило на  ст. 116

Укр..мова

  Навчаюся  перевіряти і  вдосконалю-

вати  тексти.

 ст. 140 впр. 25

інформатика

Як створювати об'єкти у Скретч

Опрацювати тему у друкованому зошиті

Фізкультура

 Метання  малого  м'яча з - за голови на  дальність.

  Тренувальні вправи.

05.05.2020

Вівторок

Укр.мова

 Навчаюся перевіряти і вдосконалювати

  текст.

  ст.  140  впр.  26 (відредагувати текст)

Фізкультура

 Загартування  як  засіб зміцнення  здо -

 ров'я.  ЗРВ  з м'ячами.

 Тренувальні  вправи.

англ..мова

Читаємо

с.108, в.1(прочитати й списати історію)

математика

  Досліджуємо  таблицю  множення  числа

2; таблицю ділення на  2.

 ст. 117(опрацювати  усно),  ст. 118  вив-

 чити таблицю множення числа  2, № 6.

читання

  Ліна  Біленька  " Казка  неба"

ст. 133  виразно  читати

06.05.2020

Середа

Математика

 Розв'язуємо складені задачі  на  знаход -

 ження остачі.

 ст. 119,  № 1(усно), № 2, 3, 4.  Вивчити

 таблицю ділення  на 2 (ст. 118)

Англ..мова

Портфоліо. Одяг і пори року

с.109, в.3 (намалювати улюблений одяг відповідно до пір року, фото надіслати на вайбер 0961049742)

Фізкультура

 Загальнорозвивальні  вправи з м'ячами.

  Тренувальні вправи.

Укр..мова

 Навчаюся редагувати  текст.

  ст. 141 впр. 27

читання

 М. Возіянов "Сонечко".

ст. 134 - 135 виразно читати і переказу -

вати.

07.05.2020

Четвер

ЯДС

 Безпека  там, де ти  живеш.

 ст. 114 - 115, завдання в друкованому

 зошиті.

математика

 Розв'язуємо складені задачі на знаходження  суми. 

 ст. 120,  № 1,  2. Повторити таблицю

 множення  на  2

Читання

 А. Рибалка " Вовчик  і  Сонечка".

 ст. 135 - 137 переказувати

Англ..мова

Пори року

с.110, перемалювати схему з порами року, написати, кому в сім'ї яка пора року подобається

Мистецтво

 Повторення  вивчених  пісень.

 Повторити  пісні.

08.05.2020

П’ятниця

ЯДС

 Дослідження. Чи є  біля школи  небезпеч-

 ні  місця?

 Провести  дослідження.

Укр. мова

 Закріплення вивченого  матеріалу.

 ст. 141  впр.  28

мистецтво

  Малювання  на  тему "Весняний  дощик"

 Намалювати  малюнок за власними спостереженнями

труд

 Робота  з  нитками . Пташине гніздечко.

 

Розв.творч.здібн.

 Математика.Знаходимо невідомий

  множник;  невідоме ділене або дільник.

 ст.121 № 1, 2, 3(усно),  № 4, 5

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

12.05.2020

Вівторок

Укр.мова

 Перевірна робота.  Списування з друкованого тексту.

 Виконати  перевірну роботу

Фізкультура

 Біг із пришвидшеннями  за  сигналом.

  Тренувальні вправи.

англ..мова

Моє портфоліо

Намалювати колекцію улюбленого одягу, підписати назви одягу англійською мовою

математика

 Досліджуємо таблицю множення числа  3; таблицю

ділення на 3.

 ст. 122 - 123, № 1, 2, 3(усно)

  № 6, 8 (письмово) вивчити

таблиці  множення і ділення   на3

читання

 Перевірна  робота.  Аудіювання.

 Виконати перевірну роботу.

13.05.2020

Середа

Математика

 Складені задачі на  знаходження  різниці. 

 ст. 124, №  1, 2, 3.

Англ..мова

Погода і одяг

Повторити назви одягу і погоди

Фізкультура

 Прогинання тулуба  у положенні лежачи на животі.

 Тренувальні вправи

Укр..мова

  Перевірна робота за тему.  Тести.

 Виконати тестову роботу.

читання

 Науково - пізнавальний  текст. М. Леденцов "Голка - риба"

 ст.138 читання  і  переказ

14.05.2020

Четвер

ЯДС

 Кольорові сторінки природи: літо.

 ст.116 - 117 опрацювати,

 завдання в друкованому зошиті.

математика

 Контрольна робота.

 Виконати  к/р.

Читання

 Робота з дитячою книжкою.  Марина  Павленко

"Півтора бажання"

 Прочитати  твір "Півтора

 бажання"

Англ..мова

Погодаі одяг

с.111, в.8 (прочитати й перекласти)

Мистецтво

 Слухання музики.

 В.-А.Моцарт Симфонія №40

 соль -мінор.

15.05.2020

П’ятниця

ЯДС

 Перевірна робота.  Тести.

  Виконати перевірну  роботу.

Читання

Читання. М.Леденцов "Морський коник"

 ст.139 - 140 переказ 

мистецтво

 "Зустрічаємо літо" малювання фарбами.

 

труд

 Робота з кольоровим картоном.  Кольорові  будиночки.

 Виготовити будиночок з кар-

 тону.

Р.т. з

   Задачі на  різницеве  порівняння.

 ст. 125,  № 1, 2(Усно), № 3,4

18.05.2020

Понеділок

ЯДС

 Екскурсія  в природу.

 Дослідження. Що можна побачити, почути і

відчути влітку?

математика

 Досліджуємо  таблицю  множення числа 4;  таблицю діленння на 4.

 ст.  126, № 1,2,3(усно), № 4(письмово)

 вивчити таблиці множення числа 4 та  діле-

ння на  4.

Укр..мова

 Урок розвитку зв'язного мовлення.

 Скласти розповідь на тему "Що я знаю про

 комп'ютер?"(4-5 речень)

інформатика

Як створювати програми у Скретч

Опрацювати тему у зошиті (зошити передати 25.05)

Фізкультура

 Прогинання  тулуба у положенні  ле -

 жачи  на  животі

Тренувальні вправи.

19.05.2020

Вівторок

Укр.мова

 Повторення  вивченого.

 ст. 142, впр.1

Фізкультура

 Вправи  зі скакалкою.

Тренувальні  вправи.

англ..мова

Ранок

с.111, в.8 (списати)

математика

  Задачі на збільшення  або  зменшення

числа на кілька  одиниць.

 ст.127,  № 1, 2(усно),  №3, 4

читання

О.Полянська"Щоб  завжди був світ

 прекрасним"

 ст.140 вивчити  напам'ять

20.05.2020

Середа

Математика

 Збільшуємо або зменшуємо  число  в

 кілька  разів.Таблиці множення і ділен-

 ня  на  5.

 ст.  128  опрацювати

 ст.  129  №1- 5(усно), №6  вивчити таблиці

 множення і ділення на  5.

Англ..мова

Прощання

с.112 (списати пісню)

Фізкультура

 Лазіння; подолання  штучних переш-

код.

 Тренувальні  вправи

Укр..мова

 Повторення.

 ст. 142  впр. 2

читання

 Робота  з  дитячою  книжкою.

К.Міхаліцина "Хто  росте в парку"(скорочено)

21.05.2020

Четвер

ЯДС

 Я дружу з  природою.

  ст. 118 - 119, завдання в друкованому зо -

 шиті.

математика

Розв'язуємо складені задачі.

ст.  130 №1(усно), №2

Читання

 Робота  з  дитячою книжкою.

 Г.Фалькович"Колоскова  колискова", "Корова

спекла коровай"

Англ..мова

Прощальна пісенька

с.112 (вівчити 1 і 2 куплети пісні)

Мистецтво

 Повторення вивчених пісень.

 

22.05.2020

П’ятниця

ЯДС

 Повторення.

 Повторити тему"Сонце.  Світло і  тепло" ст. 12-

 13.

Укр..мова

 Повторення.

 Повторити тему  "Звуки і  букви".

мистецтво

 Малювання фарбами "Танок квітів"

  Створити малюнок  за  уявою "Танок  квітів"

труд

 

 

Розвиток  твор

чих здібностей

 Вивчаємо  кратне  порівняння.  Таблиці множенн числа 6  і ділення

 на  6

 ст. 131 опрацювати

  ст. 132  № 1,2,3(усно), №4,5  вивчити табли -

  ці.

Понеділок

25.05.2020

ЯДС

  Повторення.

Повторити тему  " Чому буває день і ніч"

математика

 Складені  задачі на  кратне порівня-

ння. Таблиці множення і ділення на 7

 ст.133  №1,2,3 (усно), №4,5

 ст. 134 №  4,5  вивчити таблиці  множення і

ділення на  7.

Укр..мова

 Повторення.

Повторити тему "Слово. Значення слова"

інформатика

Малюємо зі Спрайтом

 

Фізкультура

 Човниковий біг.

Тренувальні  вправи

26.05.2020

Вівторок

Укр.мова

 Повторення.

 Повторити  тему  "Слова -  назви предметів".

Фізкультура

 Вправи з м'ячем  і  скакалкою.

 Тренувальні  вправи.

англ..мова

Прощання зі школою

Повторити назви погоди

математика

 Перевіряємо множення  та ділення.

 Ст.  135,  № 1 - 5.

читання

Робота  з  дитячою  книжкою.

 Н.мелетич "Парасолька".

27.05.2020

Середа

Математика

 Таблиці  множення  чисел  8 і 9;

 таблиці  ділення  на  8 і на 9.

ст. 136  № 1 -  6, вивчити  таблиці.

Англ..мова

Школо, прощавай!

Повторити вивчені слова, с.120

Фізкультура

 Лазіння;  подолання  штучних пере-

шкод.

 

 

Тренувальні  вправи.

Укр..мова

 Повторення.

 Повторити тему  "Слова - назви ознак  пред -

 метів"

читання

Робота з дитячою книжкою.

 Т.Шевченко "Зоре  моя  вечірняя"

28.05.2020

Четвер

ЯДС

  Повторення.

 Повторити тему "Пори року.  Зміна  пір року"

математика

Повторюємо  вивчене.

 ст.137,  № 1 - 5.

Читання

 Робота  з  дитячою  книжкою.

 В.Чухліб  "Заячий холодок"

Англ..мова

Підсумок та узагальнення

Повторити вивчені слова та фрази

Мистецтво

Підсумковий  урок  за  рік.

 

29.05.2020

П’ятниця

ЯДС

  Повторення.

 Повторити тему "Червона  Книга України"

Укр..мова

 Повторення.

  Повторити тему "Слова -  назви дій"

Мистецтво

Підсумковий  урок.

 

труд

Підсумковий  урок  за  рік.

 

Розв.творч.здібн.

 Математика.  Перевіряємо  свої

досягнення.

 ст. 139 самостійна  робота