Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

8 клас

Дата

Предмет

Тема

Завдання

13.03.2020

Географія

Використання природно - ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля України

п.40 завдання до параграфу

 

Географія

Природно - заповідний фонд України. Моніторинг навколишнього середовища

п. 41 Провести дослідження "Зміни природи своєї місцевості під впливом діяльності людини"

Рос.мова

Пряма і непряма мова як засоби передачі чужого мовлення в російській мові

Опрацювати матеріал

Фізкультура

 Жонглювання м'ячем

 Прес

Англійська мова

Міста Великої Британії

Підготувати повідомлення про будь-яке місто Британії (для портфоліо)

Англійська мова

Люди у Британії

Виконати тести

 

 

 

16.03.2020

Укр.мова

Звертання непоширені і поширені.роздіпові знаки при звертанні

п.27.впр.285пр

Укр.мова

Вставні слова.Розділові знаки при них

п.28,впр.295

Математика

Формула коренів квадратного рівняння

п.21,повторити п.14

Математика

Розв'язування квадратних рівнянь

№ 813, № 819

Заруб.літ.

Мольєр.Комедія "Міщанин-шляхтич"

Виписати засоби комічного: гумор, іронія, сатира, сарказм (приклади із твору)

Труд.навч.

Вишивка мережка

 

Труд.навч.

...

                                           

17.03.2020

Біологія

Поняття про вищу нервову діяльність.

п.47

Біологія

Безумовні рефлекси. Інстинкти.

п.47 Лабораторне дослідження стр.223

Історія

Практична робота "Позначення на контур. карті."

заповни контурну карту

Історія

Узагальнення.

Стор. 219-222.                                                   

Інформатика

Практична робота #13. Складання та виконання алгоритмів з графічним відображенням даних.

Виконати практичну роботу #13 (в підручнику)

Інформатика

Узагальнюючий урок з теми "Алгоритми роботи з об'єктами та величинами"

Повторити всі параграфи з теми

Фізкультура

Викидання мяча в гору

тренування

 

 

18.03.2020

геометрія

Значення синуса,косинуса,тангенса деяких кутів

п.20, правила вивчити на ст.135

геометрія

Розв'язування задач

№714,715,716

фізика

 Інструукктаж з техніки беззпеки.Лабораторна робота" Послідовне  з'єднання провідників"

 Розв'язуванння задач

фізика

Послідовне та паралельне з'єднання провідників

 Розв'язування задач

Укр.літ

Кохання Остапа та Соломії як центральний мотив у творі'' Дорогою ціною ''

Знати сюжет.дібрати цитати до головних образів.

Укр.літ

Олександр Довженко''Ніч перед боєм ''

Прочитати твр.відповісти на питання

основи здоров'я

Екологічна безпека. Забруднення навколишнього середовища і здоров'я

п. 21  Створити екологічний проект по захисту навколишнього середовища 

19.03.2020

заруб.літер Мольєр "Міщанин-шляхтич" с.254-255 (дати усні відповіді на пит. №1-13)

фізкультура

учбова гра в футбол

Комплекс вправ ЗРВ

хімія

Розв`язування розрахункових задач

п.21

хімія

Розв`язування розрахункових задач

п.21 Задачі № 2-4

англ.мова

США. Географічне положення

Вивчити назви штатів

 

 

 

 

мистецтво

Українські пам"ятки класицизму

Написати міні-твір про мистецтво класицизму

факульт.

Безпечна поведінка 

 

20.03.2020

географія

Узагальнення знань з теми  "Ландшафти України" та "Природокоистування"

 повторити п 30 - 42завдання 

географія

Кількість населення в світі  та Україні

п. 43 Скласти схему "Родовід  моєї родини"

рос.мова

Цитата як спосіб передачі чужого мовлення 

опрацювати матерыал

Фізкультура

Удари по мячу ногою

Присідання

англ.мова

Люди в США

Опрацювати за посиланням, стисло переказувати

англ.мова

Національна символіка США

Опрацювати матеріал, зробити конспект

 

 

 

30.03.2020

укр.мова

Вставлені конструкції

п.29,впр.303

укр.мова

Узагальнення вивченого з теми

п.30,впр.307,309

алгебра

Теорема Вієта.

п.22,перевірочні тести на оцінку виконати до 1 квітня за посиланням join.naurok.ua

тести (записати своє прізвище і код доступу 738587)

алгебра

Розв'язування рівнянь

№838,841,844,846

заруб.літер.

Підсумковий урок з теми "Бароко і класицизм"

повтор. с.230-232, с.236-239

труд

Садовий інвертар(лекція)

 

труд

Призначення садового інвентаря

 

31.03.2020

біологія

Умовні рефлекси.

П.48.Порівняти безумовні та умовні рефлекси.

біологія

Мова. Мислення та свідомість.

п.49.Завдання №1- №3

історія

Вплив промислової революції на життя населення.

Всесвітня істор.П.22.Скласти схему "Зміни в житті населення"

історія

Просвітництво.Освічений абсолютизм.

П.22,23. Скласти історичний портрет "освіченого монарха", завдання за посиланням

інформатика

Абсолютні, відносні й мішані посилання на комірки та діапазони комірок

параграф 29  опрацювати презентацію 

інформатика

Призначення й використання математичних і статистичних функцій табличного матеріалу

П.29

фізкультура

Техніка зупинки мяча

Прес

01.04.2020

геометрія

Розв'язування прямокутних трикутників

п.21Виконати перевірочні тести на оцінку до 3 квітня за посиланням join.naurok.ua(зайшовши на сайт введіть прізвище і код 101471).Оцінка виставиться після виконання роботи.

геометрія

Розв'язування типових задач

№757,759,761

фізика

Робота і  потужність електричного струму

п.34

фізика

Теплова дія струму

п.35

укр.літ.

Ніна Бічуя ''Шпага Славка Беркута ''

Прочитати твір

укр.літ

Образи твору

Дібрати цитати

основи здоров'я

Атмомферні забруднення та їх вплив на здоров'я. Вплив транспорту на навколишнє середовище та здоров'я.

п. 22

02.04.2020

заруб.літер.

Антуан де Сент-Екзюпері."Маленький принц"

с.260-262(скласти конспект)

фізкультура

Стрибки в гору

КомлексЗРВ

хімія

Узагальнення знань з теми: Оксиди. Кислоти.

Завдання за посиланням (№535. №538(а.в). 540(а.б). 541(а.г) 542(а.б). 544(а)  виконати у робочому зошиті

хімія

Солі(середні) їх назва.

П.30. №4  Вивчити назви солей.

англ.мова

Нова Зеландія

Підготувати міні-повідомлення про Нову Зеландію для портфоліо

мистецтво

Стиль романтизм

Підібрати ілюстрації скульптури епохи романтизму 

факультатив

ВІЛ і права людини

 

03.04.2020

географія

Статевовіковий склад населнння в світі та в Україні. Демографічна політика.

п.44

географія

Механічний рух населення. Українська діаспора

п.45 Підготувати повідомлення "Розселення людей по земній кулі"

рос.мова

Текст. Ознаки тексту

опрацювати матеріал

фізкультура

Викидання мяча

Комплекс ЗРВ

англ.мова

Канада

Відповісти на питання

 

 

англ.мова

Австралія

Пройти вікторину

 

 

 

 

   
   
   

Дата

Предмет

Тема

Завдання

06.04.2020

Понеділок

Укр..мова.

Речення зі звертаннями і вставними словами

п.27-30 повторити,тести на с.140-141,с.141-питання для самоперевірки

Укр..мова.

Читання мовчки

с.195-197.виконати тестові завдання на с.197

Алгебра 

Квадратний тричлен та його корені

п.24,виконати тести до14.04 за посиланням join.naurok.ua(записати прізвище і код 497513)

Алгебра 

Розкладання квадратного тричлена на множники

№893,895,898,902

Заруб.літ.

Антуан де Сент-Екзюпері. Казка-притча "Маленький принц"

с.262-2659(відпов. на пит., пит.№5 викон. письмово

Труд

Весінній обробіток  грунту

 

Труд

Весінній обробіток  грунту

 

07.04.2020

Вівторок

Біологія

Навчання та память 

П.50. Завдання виберіть відповідь (1-3),(письмово) 

Біологія

Сон. Біоритми.

П.52. Завдання виберіть відповідь (1-4),(письмово) 

історія

Міжнародні відносини.

П.24.Виконати письмове завдання за посиланням.

історія

Утворення США.

П.25. Опрацювати карту стр.218. Завд.15 стр.222.

Інформатика

Призначення і використання логічних  функцій табличного процесора. Умовне форматування. 

https://ppt-online.org/488719

Інформатика

Розв'язування задач на обчислення. Практична робота 14.

https://naurok.com.ua/urok-praktichna-robota-rozv-yazuvannya-zadach-na-obchislennya-61731.html  виконати практичну роботу

Фізкультура

Різновиди хотьби та бігу

Присідання

08.04.2020

Середа

Геометрія

Многокутник та його елементи

п.22 виконати тести(записати прізвище і код 778068)

Геометрія

Сума кутів опуклого многокутника.Вписані та описані многокутники

№817,819,821,823

Фізика

Закон Джоуля-Ленца

 

Фізика

Електричні нагрівальні пристрої

Впр.35.1-3

Укр..літ.

Володимир Дрозд''Білий кінь Шептало ''Сюжет твору

Прочитати твір

Укр..літ.

Проблема свободи і неволі,особистості й натовпу.Алегоричність образу коня

Дібрати цитати

Основи здор.

Соціальна безпека.  Правова відповідальність і

закони України.

п. 23

09.04.2020

Четвер

Заруб.літ.

А. де Сент-Екзюпері. "Маленький принц"

с.266-270 (Відпов. на пит. усно)

Фізкультура

Жонглювання мячем

Прес

хімія

Фізичні властивості середніх солей.

П.30

хімія

Хімічні властивості середніх солей.

П.31 Завдання №2(рівняння) №5

Англ..мова

Австралія - дивовижний континент

Розв'язати кросворд за посиланням

мистецтво

Стиль романтизм у живописі

Створити проєкт "Романтизм у мистецтві"

факультатив

Стигма і дискримінація

 

10.04.2020

П’ятниця

географія

Густота населення. Міське і сільське населення.

п. 46 - 48

зробити слайд - шоу "Найбільші міста України"

географія

Етноси. Однонаціональні та багатонаціональні країни.

п. 49

Рос.мова

Читання текстів на російській мові

Читати текс за вибором за посиланням

Фізкультура

Стрибки на скакалці

Присідання

англ..мова

Нова Зеландія. Географічне положення та клімат

Опрацювати теорію

англ..мова

Нова Зеландія. Звичаї

Поповнення портфоліо. Зробити постер або лепбук про Нову Зеландію

13.04.2020

Понеділок

Укр..мова.

Тренувальні вправи

Виконати завдання

Укр..мова.

Тренувальні вправи

Виконати завдання

Алгебра 

Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних

п.25

Алгебра 

Розв'язування рівнянь,що зводяться до квадратних

№933,937,941,943

Заруб.літ.

Контрольна робота

С.257 (дати відповіді на пит. у розділі "Підсумкові запитання" на окремих аркушах)

Труд

Виготовлення писанки

 

Труд

Виготовлення писанкиhttps://youtu.be/szX9qvi6N40

 

14.04.2020

Вівторок

Біологія

Узагальнення знань

Самоконтроль знань.стр224 (письмово)

Біологія

Гомеостаз і регуляція функцій організму.Нервова регуляція.

П.53 Завдання 1-3

історія

Практичне заняття"Проаналізувати Декларацію незалежності США"

Записати висновок згідно мети.

історія

Узагальнення з теми.Тематичне оцінювання.

Стр.223-224. Тестові завдання (письмово).

Відповіді відправити за адресою [email protected]

Інформатика

Використання математичних,  логічних та статистичних  функцій табличного процесора . Практична робота 15

Виконати практичну роботу 

Інформатика

Створення та налагодження діаграм різного типу,  вибір типу діаграми. 

П.32 р.1-3

Фізкультура

Футбол

 

15.04.2020

Середа

Геометрія

Поняття площі многокутника

п.23

Геометрія

Площа прямокутника

Самостійна робота (записати прізвище і код 413144)

№846,848

Фізика

Запобіжники

 

Фізика

Розвязування задач

Закон Джоуля Ленца

Укр..літ.

Юрій Винничук''Місце для дракона ''

Прочитати про письменника і твір

Укр..літ.

Образи і проблематика твору

Аналізувати образи

Основи здор.

Захист від кримінальних небезпек. Поняття

і межі  допустимої самооборони

п. 24

16.04.2020

Четвер

Заруб.літ.

Річард Бах. Життя митця

с.271-272(ознайомитися з біографією)

Фізкультура

Біг 100м

Прес

хімія

Практична робота №1 "Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук"

Виконати варіант 1.1(стр.173) у робочому зошиті

хімія

Загальні способи добування оксидів, кислот.

П.33. Рівняння 1-15(стр.180)

Англ..мова

Уявна подорож англомовними країнами

Подивитися відео, записати назви країн і визначні місця в них

мистецтво

Стиль романтизм у музиці і театрі

Опрацювати теоретичний матеріал за посиланням

факультатив

Лист другу

 

17.04.2020

П’ятниця

географія

Національний склад населення України

 п. 50 викоонати завдання до параграфу Роботу прислати на вайбер 0973624940 або ел. пошту [email protected] ukr.net

географія

Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.

п. 51

Рос.мова

Стилі мовлення

Опрацювати матеріал за посиланням

Фізкультура

Біг 100м

Прес

англ..мова

Уявна подорож до країни, яка тобі подобається

Виконати роботу для портфоліо (зразок). Намалювати країну, позначити столицю і визначні місця англійською мовою

англ..мова

Контроль аудіювання

Виконати завдання, записати відповіді у зошит

21.04.2020

Вівторок

Біологія

Гуморальна регуляція. Гормони

П. 54 Завдання 1-5 (усно)

Біологія

Ендокринна система.Залози внутрішньої секреції.

П 55. Відео https://www.youtube.com/watch?v=AGSCQkiGryA

історія

Історія Укр. Імперський наступ на автономію Гетьманщини.

П.29.Скласти тези "Колоніальна політика Російської імперії щодо України".

історія

Нова Січ.

П.30, п.1-3.П.31,п.1.Завд.7. стр.243.

Інформатика

Встановлення параметрів сторінки. Друкування електронної таблиці.

П.32 р.4-5

Інформатика

Упорядкування даних у таблицях. Автоматичні та розширені фільтри. 

П.33 р.1-3 

Фізкультура

Футбол

 

22.04.2020

Середа

Геометрія

Площа паралелограма

п.24, №883,891

Геометрія

Площа трикутника

Перевірочна робота(записати прізвище і код 743241)

п.25, №909,911,913

Фізика

Електричний струм у металах

 

Фізика

Електричний струм у рідинах

 

Укр..літ.

Алегоричність образів дракона Грицька,князя та пустельника

Дібрати цитати

Укр..літ.

Уміння бачити красу і силу художнього слова

Написати твір-міркування на цю тему

Основи здор.

Протидія торгівлі людьми. Дитяча безпритульність 

і бездоглядність.

п. 25

23.04.2020

Четвер

Заруб.літ.

Р.Бах. Повість "Чайка Джонатан Лівінгстон"

Знати сюжет повісті с.273-280, письмово схарактеризуйте життя Джонатана

Фізкультура

Стрибки у висоту

Багатоскоки

хімія

Загальні способи добування основ, солей.

П.33. Рівняння 18- 132(стр.180-181)

хімія

Значення експериментального методу в хімії

Стр.199. Домашній експеримент(2) зробити фото або відео експерименту переслати на Viber 0976826459

Англ..мова

Контроль читання

Виконати 1-4 завдання

мистецтво

Стиль реалізм

Записати у зошит характерні риси стилю реалізму

факультатив

Вчимося казати  Ні

 

24.04.2020

П’ятниця

географія

Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів

п. 52

географія

Економічно активне населення. Зайнятість населення.

 п. 53

Рос.мова

Типи мови

Опрацювати матеріал за посиланням

Фізкультура

Біг 6о м

Прес

англ..мова

Навколо світу

с.220-221, в.2(списати лише правдиві речення)

англ..мова

Враження від подорожування

с.223-224, в.2(прочитати листи)

 

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

27.04.2020

Понеділок

Укр..мова.

Поняття про відокремлення.Відокремлені другорядні члени речення

п.31,впр.312,313

Укр..мова.

Відокремлені означення

п.32,впр.320,324

Алгебра 

Розв'язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

п.26

мій телефон 0966812522

Алгебра 

Самостійна робота(записати прізвище та код 633039,виконати до 04.05)

№971,976,

Заруб.літ.

Р.Бах. "Чайка Джонатан Лівінгстон"

Усно дати відповіді на питання с. 280

Усі попередні роботи пересилати на ел.пошту [email protected]  або на вайбер 0963661333,

а також і роботи по мистецтву

Труд

Виготовлення декоративного панно

 

Труд

Виготовлення декоративного панно

 

28.04.2020

Вівторок

Біологія

Залози змішаної секреції.

П.54. 

Біологія

Профілактика захворювання ендокринної системи.

П.55 Завдання 1-4

історія

Ліквідація гетьманства

П.30, п.4.Завд.9 стр.235.

історія

Підкорення Кримського ханства.

П.31, п 8.

Інформатика

Проміжні підсумки.

П.33 пункт 4

Інформатика

Практична робота 16

Створити в Excel таблицю , що на с.234 , зберегти і вислати мені на ел.пошту [email protected],  або фото на Вайбер 0966725136 (Вайбер Максима )

Фізкультура

Правила безпеки в секторі для метання. Різновиди ходьби. 

 

29.04.2020

Середа

Геометрія

Площа трапеції

п.26

Геометрія

Самостійна робота(записати прізвище та код 822616,виконати до 06.05)

№942,946

Фізика

Застосування електролізу

 

Фізика

Електричний струм у газах

 

Укр..літ.

Валентин Чемерис "Вітька +Галя,або Повість про перше кохання "

Прочитати повість,відповісти на питання  в кінці твору

Укр..літ.

Аналіз ситуацій та проблем у творі

Аналізувати твір

Основи здор.

Небезпека залучення до деструктивних соціальних угрупувань.

п 26

30.04.2020

Четвер

Заруб.літ.

Марина Аромштам. Життя письменниці

Читати біографію за посиланням

Фізкультура

ОНН: стрибки у висоту з розбігу у спосіб «переступання».Вправи на відновлення дихання.

 

хімія

Розрахункові задачі.

П.21 №2.№4 переслати на Viber 0976826459

хімія

значення експериментального методу в хімії

П.34.стр.185-189. №2(а,б,в,г).№3(2,3) переслати Viber 0976826459 ,а краще на електронну пошту [email protected]

Англ..мова

Контроль письма

Виконати 1,2,4 завдання

мистецтво

Стиль реалізму

Опрацювати теоретичний матеріал

факультатив

Як висловити підтримку

 

04.05.2020

Понеділок

Укр..мова.

Відокремлені прикладки

п.33,впр336,337(усно),338,344

Укр..мова.

Відокремлені додатки

п.34,впр.348,349,353

Алгебра 

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

№978, №981

Алгебра 

Самостійна робота(записати прізвище та код 617043, виконати до 10.05)

 

Заруб.літ.

М.Аромштам. "Коли відпочивають янголи"

Читати твір за посиланням

Труд

https://youtu.be/G51x3amfjIE

 

Труд

сервірування святкового столу

 

05.05.2020

Вівторок

Біологія

Імунна система.Специфічний та неспецифічний імунітет.

П.56 Завдання 2-4.

Біологія

Імунізація. Алергія.СНІД,

П.57.Творче завдання 1. переслати на Viber 0976826459

історія

Правобережна Україна.

П.32.п.1- 4.Завд.2-5 стор.252.

історія

Поділ Речі Посполитої.

П.32.п.5.Завд.7 (усно).

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач

П.35 завдання 2 виконати в Excel і переслати 

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач 

П.35 завдання 4

Фізкультура

Різновиди ходьби. Повільний біг. 

Комплекс ЗРВ у русі

06.05.2020

Середа

Геометрія

Розв'язування задач на знаходження площі многокутників

№950, №952

Геометрія

Самостійна робота(записати прізвище та код 430534,виконати до 13.05)

 

Фізика

Види самостійних газових розрядів

 

Фізика

Розвязування задач

 

Укр..літ.

Цікаві та смішні моменти у творі

Переказувати ці епізоди

Укр..літ.

Характеристика образів твору

Характеризувати образи,дібрати цитти

Основи здор.

Загроза тероризму

п. 27

07.05.2020

Четвер

Заруб.літ.

М.Аромштам. "Коли відпочивають янголи"

Опрацювати матеріал на с. 283-284

Фізкультура

ОНН: Метання малого м’яча на дальність

Комплекс ЗРВ у русі

хімія

Генетичний звязок між основними класами неорганічних сполук

П34с стр.182-184. № 3(1).  №2(д,е,ж,з). Переслати Viber 0976826459 ,а краще на електронну пошту [email protected]

хімія

Практична робота №2

Практична робота№2 стр.193.№1а,№2г. №3. №8,№9.№10,№11. Виконати на окремому аркуші , сфотографувати та переслатиViber 0976826459 ,а краще на електронну пошту [email protected]

Англ..мова

Сприймання на слух

Виконати 1 і 2 завдання

мистецтво

Українське мистецтво

Прослухати уривок з опери "Запорожець за Дунаєм" С.Гулак-Артемовський за посиланням

факультатив

Узагальнення "Лист другу""

 

08.05.2020

П’ятниця

географія

Географічне положення, адміністративно - територіальний устрій, історія формування та розвитку Дніпропетровської області

 

географія

Особливості природних умов і ресурсів Дніпропетровської області

 

Рос.мова

Типи мови

Опрацювати матеріал за посиланнямhttps://www.slideshare.net/ElenaKolesnik3/ss-57960432

Фізкультура

Метання м’ячів різного діаметра на дальність. Естафета «Коники».

Вправи на відновлення дихання.

Комплекс ЗРВ у русі

англ..мова

Домашнє читання

Відповіді надіслати на вайбер 0961049742

англ..мова

Контроль говоріння

Обрати малюнок у підручнику, усно описати його протягом 1 хв. (надіслати аудіо, відео або зателефонувати 0961049742 і розказати)

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

12.05.2020

Вівторок

Біологія

Контрольна робота№2

Завдання отримали.

Біологія

Будова та функції репродуктивної системи. Статеві клітини.

П.59 за посиланням

історія

Розвиток культури.

П.33.Завд.13стор.260.

історія

Практична роб."Козацькі літописи."

Стор.261-262.Відповідь письмова.

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач 

П.35 в.5

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач 

П.35

Фізкультура

Основні поняття арбітражу. Різновиди ходьби та бігу. 

 

13.05.2020

Середа

Геометрія

Повторення.

Весняня олімпіада на платформі "На урок"до 20.05.Коди ті ж самі.Хто не пам'ятає передзвоніть мені 0966812522

Геометрія

Розв'язування задач на знаходження площ многокутників

повторити формули обчислення площ многокутників

Фізика

Проект "Електричні явища"

Проекти на вайбер 0974824055

Фізика

Проект "Електричний струм"

Проекти на вайбер 0974824055

Укр..літ.

ЛРК Письменники Солонянщини

Знайти матеріал в Інтернеті й опрацювати

Укр..літ.

Контрольна робота

Виконати завдання в друкованих зошитах

Основи здор.

Контрольна робота 

прислати на вайбер 0973624940

14.05.2020

Четвер

Заруб.літ.

Повторення вивченого

Підготуватися до підсумкової роботи, опрацювати питання с.286

Фізкультура

Основні поняття арбітражу. Різновиди ходьби та бігу. 

 

хімія

Поширеність у природі оксидів, кислот, солей.

П.34 https://www.youtube.com/watch?v=5XBk_l_wCAA

хімія

Вплив на довкілля кислот, основ, солей

 

Англ..мова

Захоплюючі канікули

Подивитися відео, записати нові фрази і вивчити їх

мистецтво

Романтизм та реалізм у мистецтві

Опрацювати презентацію за посиланням

факультатив

Наслідки ризикованої поведінки

 

15.05.2020

П’ятниця

географія

Природокористування. Об'єкти природно - заповідного фонду Дніпропетровської області.

Зробити фотоколаж об'єктів природно - заповідного фонду Дніпропетровщини.

географія

Кількість та структура населення Дніпропетровської області

 

Рос.мова

Складання плану

Опрацювати матеріал відеоуроку

Фізкультура

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Рухлива гра «Виклик номерів».

 

англ..мова

Розвивальне письмо

Виконати 1 і 2 завдання

англ..мова

Урок домашнього читання

Прочитати казку, подивитися мультфільм

18.05.2020

Понеділок

Укр..мова.

Відокремлені обставини

п.35,впр.361,363

Укр..мова.

Відокремлені уточнювальні члени речення

п.36,впр.379,373

Алгебра 

Повторення.Розв'язування квадратних рівнянь

 

Алгебра 

Контрольна робота

Отриману роботу виконати до25.05(писати в кожній клітинці, але спочатку виконайте на чернетці)Разом з контрольними роботами передати робочі зошити з алгебри та геометрії з виконаними домашніми завданнями

Заруб.літ.

Контрольна робота

Виконати завдання на аркушах

Труд

Правила поведінки за столом

 

Труд

Правила поведінки за столом

 

19.05.2020

Вівторок

Біологія

Запліднення. Вагітність.

П.60 Завдання 2-4(усно)

Біологія

Ембріональний розвиток людини.

П.61 просмотр за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=Eo38VPjnguw

історія

Узагальнення.

Стор.263-265.

історія

Внесок України у формування європейської цивілізації.

Стор.266-267.

Інформатика

Підсумкова контрольна робота

Виконати завдання на аркушах

Інформатика

Виконання навчальних проєктів 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikonannya-individualnih-i-grupovih-navchalnih-proektiv-110652.html опрацювати презентацію за посиланням 

Фізкультура

Гра в один  дотик. Вибір позиції та страхування під час організації протидії атаковим діям. 

 

20.05.2020

Середа

Геометрія

Повторення

 

Геометрія

Контрольна робота

Отриману роботу виконати до25.05(писати в кожній клітинці, але спочатку виконайте на чернетці)

Фізика

Електричний струм у різних середовищах.

 

Фізика

Узагальнення .Електричний струм.Повторення

 

Укр..літ.

РМ Твір-роздум про те,який із творів,прочитаних у 8 класі вам найбільше сподобався

Написати твір

Укр..літ.

Повторення вивченого

Виконати завдання,які є після останнього розділу

Основи здор.

Інформаційна безпека

п. 27

21.05.2020

Четвер

Заруб.літ.

Позакласне читання

Ознайомитися з біографією Барбари Космовської

Фізкультура

Удари ногою у різний спосіб по м'ячу, що летить. Обманливі дії (фінти) в умовах ігрових вправ із ак­тивним двобоєм. 

 

хімія

Проект" Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров'я людини"

Підготувати проект.

хімія

Узагальнення з теми:" Основні класи неорганічних сполук" Контрольна робота

Завдання ви отримали

Англ..мова

"Неллі Блай"

с.233 - 237 (словникова робота)

мистецтво

Зустрілися стилі в мистецтві

Віртуальна подорож музеями світу

факультатив

Відстрочення статевих стосунків

 

22.05.2020

П’ятниця

географія

Особливості зайнятості населення Дніпропетровської області.

 

географія

 Дніпропетровська область. Повторення. 

 

Рос.мова

Розділові знаки при діалозі

Опрацювати матеріал запосиланням

Фізкультура

до м'яча з наступним ударом по воротах. 

 

англ..мова

"Неллі Блай"

с.233 - 235, в.1 (прочитати й скласти план до тексту)

англ..мова

Підсумкова робота з лексики та граматики

Виконати завдання на аркуші

Понеділок

25.05.2020

Укр..мова.

Узагальнення вивченого

п.31-37,впр.384,385

Укр..мова.

Повторення

Впр.392,400,401

Алгебра 

Повторення.

 

Алгебра 

Розв'язування задач і рівнянь

№989, №990

Заруб.літ.

Позакласне читання

Б.Космовська "Буба" (прочитати твір)

Труд

Мій одяг-мій імідж

 

Труд

Види одягу та взуття

 

26.05.2020

Вівторок

Біологія

Постембріональний розвиток людини.

П.62

Біологія

Узагальнення. Цілісність організму людини.

Повторення

історія

Істор.Укр. Повторення за курс.  

Завд.1-5, стор.267 (усно).

історія

Всесвіт. істор.Східний світ.

П.27-28.

Інформатика

Виконання навчальних проєктів

С.239 тема 6 (написати  відповідь на проблемне питання не менше 10 речень в зошиті і фото вислати на Вайбер  )

Інформатика

Підсумковий урок за семестр

Повт. п. 29,32,33

Фізкультура

Навчальна гра. Вправи для відновлення дихання

 

27.05.2020

Середа

Геометрія

Повторення.

п.18-20

Геометрія

Розв'язування прямокутних трикутників

 

Фізика

Лабораторна робота №5"Дослідження електричного кола"

Вайбер 0974824055

Фізика

Узагальнення "Електричний струм"

 

Укр..літ.

Повторення вивченого

Виконати завдання

Укр..літ.

Повторення

Твори,які необхідно прочитати влітку

Основи здор.

 Комп'ютерна безпека. Безпека у мережі інтернет 

 

28.05.2020

Четвер

Заруб.літ.

Узагальнення вивченого

с.287-288 (опрацювати питання)

Фізкультура

Біг у чергуванні з ходьбою

 

хімія

Повторення Основні класи неорганічних сполук.
 

П.34

хімія

Підсумкове узагальнення.

Повторення.

Англ..мова

Моє портфоліо

с.240 (заповнити формуляр для портфоліо)

мистецтво

Стилі в мистецтві. Підсумковий урок

Заспіваймо разом

факультатив

Будуємо рівноправні стосунки

 

29.05.2020

П’ятниця

географія

 Узагальнююче повторення  

фотоколаж об'єктів природи своєї місцевості

географія

Узагальнююче повторення

 

Рос.мова

Узагальнення вивченого матеріалу

Виконайте тестові завдання за посиланням

Фізкультура

Різновиди ходьби та бігу. Комплекс ЗРВ. Стрибки з імітуванням удару ногою.

 

англ..мова

Граматичний практикум

с.241 - 269 (повторити граматичні правила)

англ..мова

Підсумок та узагальнення вивченого

Пройдіть завданнядля самоперевірки (пронумеровані)