Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 

9 клас

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

13.03.2020

Англ.мова

Розуміння потреби жити у мирі

с.182, в. 2(а або б)

Заруб.літ.

Б.Шоу. П"єса "Пігмаліон". 

Прочитати п"єсу "Пігмаліон",ознайомитися з біографією письменника

Географія

Машинобудування світу

п. 29 - 30

Історія

Брацтво тарасівців

Парагр. 17. п.6,7. З.13. ст.159.

Біологія

Механізми видоутворення.

п.41 Завдання 1-5

Біологія

Популяції живих організмів

п.40

Фізкультура

 Жонглювання м'ячем

 Комплекс ЗРВ

16.03.2020

Фізика

Взаємодія  тіл. Імпульс.

п.35-36, впр.36(1,2)

Географія

Виробництво тканин, одягу та взуття 

п. 32 - 33

Англ.мова

Традиції та реалії життя різних країн 

с.185-186, в.5(а), в.6(тести)

Історія 

Національне відродження кримських татар.

Пар. 18.П.1. Завд.7 ст.165.

нформатика

Інструктаж БЖД. Офісні веб-програми для створення  спільних документів. Опитування з використання онлайн-форм.

п.28

Інформатика

Інструктаж з бжд. Етапи створення веб-сайтів. Конструювання сайтів.       

п.29

Мистецтво

Телебачення: погляд у світ

  Скласти рекламу телепрограми, якій надаєте перевагу                                         

17.03.2020

Укр.мова

Складне речення з сурядним і підрядним зв язком

п.29,впр.361

Укр.мова

Розділові знаки в такому реченні

п.30,впр.374

Математика (а

Формула складних відсотків

п.19 №801-806

Математика(а

Формула складних відсотків

  п.19,  повтор. "Нерівності"                                                 

Правознавство

Адміністративні правопорушення.

Параг.21.П.1.Завд. 6. Стр.156.

Фізкультура

Елементи гри воротаря

Присідання

Основи здоров'я

Репродуктивне здоров'я молоді

 п.23

18.03.2020

Історія

Зародження робітничого і соц.демократичного руху.

Пар.18.П.2.3. Скласти тези. Повт. "Демократія"

фізкультура

Різновиди ходьби та бігу

Багатоскоки

геометрія

Площа круга та його частин

п.17  №798-811

геометрія

Площа круга та його частин

повтор. "Координатна площина"

п.1-4

заруб.літер

Б.Шоу "Пігмаліон"

с.267 дати усні відпов.на пит №1-10

англ.мова

Традиції та реалії англомовних країн

с.188, в.1(робота з ілюстраціями)

 

 

 

19.03.2020

Хімія

Вищі карбонові кислоти. Мило.

п.35 №5

Хімія

Жири. Біологічна роль жирів.

п.36 №9

Укр.літ

Лірика Шевченка періоду заслання.''Доля '',"Росли укупочці,зростали ''

Опрацювати вірші,прочитати критичний матеріал.Вивчити напам ять вірш ''Доля ''

Укр.ліТ

Бібллія в житті Шевченка.'' Злоначинающих спини... ''

Прочитати й проаналізувати поезію

фізика

Закон збереження імпульсуЛабораторна робота №7№ Збереження імпульсу

п.

фізика

Реактивний рух.

 

рос.мова

Розділові знаки в складних реченнях з різними видами зв"язку

опрацювати матеріал за посиланням

20.03.2020

англ.мова

Розуміння цінності культурного розмаїття

с.188-189, в.3(д)заповнити таблицю

заруб.літ

Підсумковий урок з теми "Нові тенденції у драматургії к.XIX-поч.XXст."

дати короткі відповіді на пит. на  с.270-271 (у зош.)

географія

Народні промисли в Україні

Підготувати повідомлення про народні промисли в своєму населеному пункті

Історія

Практ.роб. Українські підприємці 19ст.

Підготовити повідомлення.

Біологія

Еволюція людини

п.44 Завдання 3

Біологія

Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя

П.43

фізкультура

Удари ногою по мячу

Прес. Тренувальні вправи

30.03.2020

фізика

Фізичні основи ракетної техніки.

п.37

географія

Виробництво харчових продуктів, напоїв

п. 34

англ.мова

Розуміння потреби жити разом у мирі

с.191, в.5(а) утворити і записати речення

історія

Узагальнення матеріалу з теми "Українські землі у складі Російської імперії у другій половині 19ст."Стр.166-167.

Опрацювати матеріал в підручнику.Стр.167

інформат.

Поняття про мови розмітки гіпертексту 

http://www.myshared.ru/slide/1329996/ опрацювати  презентацію 

інформатика

Використання онлайн-систем конструювання сайтів. 

П.29 с.199-203

мистецтво

Фотомистецтво

Створити фотоколаж на  обрану тему

31.03.2020

укр.мова

Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв язком

п.31,впр.381,395

укр.мова

Узагальнення вивченого з теми

п.32,впр.400,406

алгебра

Комбінаторні задачі

п.21 №896-906

алгебра

Комбінаторні правила суми і добутка

повтор. Системи лінійних нерівностей,  № 314

правознавство

Злочин.Кримінальний проступок.https://www.youtube.com/watch?v=RKeseJEi0lE

п.21.Підготувати матеріал про злочини в Україні.

фізкультура

 Профілакттика траввматизму

Багатоскоки

осн.здоров.

Школа майбутніх батьків

п. 24

01.04.2020

історія

Тематичне оцінювання.

Повторити поняття,події з теми.

фізкультура

Перша медична допомога при травмах

КомплексЗРВ

геометрія

Переміщення та його властивості.

п.18 № 885-892

геометрія

Рівність фігур

повтор. Рівняння прямої,  № 258

заруб.літ.

М.О.Булгаков. Сторінки життя і творчості

Ознайомитися з біографією з інших джерел

англ.мова

Цікава Англія та Шотландія

Виконати тести

 

 

 

02.04.2020

хімія

Вуглеводи: глюкоза, сахароза.

п.37. №2

хімія

Целюлоза, крохмаль.

п. 38. Виконати тести у робочому зошиті

укр.література

Світова велич українського поета

Дібрати матеріал в Інтернеті.

укр.література

Видатні діячі про Шевченка,ушанування пам яті в Україні й за кордоном

Створити презентацію або проєкт

фзика

Вивчення закону збереження механічноїенергії.

п.38

фізика

Інструктаж з ТБ,Лабораторна робота№7 "Вивчення закону зберення механічної"

с.231-240

рос.мова

Текст. Ознаки тексту

опрацювати матеріал за посиланням

03.04.2020

англ.мова

Цікавий Уельс Та Північна Ірландія

с.196-197, в.3

заруб.літерат.

М.Булгаков "Собаче серце"

Знати сюжет повісті

географія

Виробництво харчових продуктів в світі: сучасні тенденції, вплив глобалізації та національних традицій.

п.35

історія

Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів у другій половині 19ст.

Записати в зошит особливості розвитку регіону.

П.19-20.

біологія

Основні групи організмів:бактерії, еукактерії, археї.

п.45 Завдання 3

біолгія

Неклітинні форми життя - віруси.

п.46.Виконати тести у робочому зошиті

фізкультура

Стрибки у висоту

Прес

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

06.04.2020

Понеділок

Фізика

Фундаментаальні взаєємодії в природі

п.39 с.243

Географія

Підсумковий урок з теми "Вторинний сектор господарства"

 

виконане завдання прислати за адресою [email protected]

Англ..мова

Міста Великої Британії

с.198, в.4(скласти запитання)

Історія

Русофіли і народовці.

П.21.стр.178-184.Завд.16,стр.188.

Інформатика

Практична робота 13

П.30

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач.

П.31 завдання 1https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=23F0D330CE3B3197!4040&ithint=file%2cpptx&authkey=!AIMy0errbrAnkU4 опрацювати  презентацію за посиланням 

Мистецтво

Збереження мистецьких надбань: музеї, галереї

Створити фотоколаж одного із музеїв або історико-культурного заповідника 

України

07.04.2020

Вівторок

Укр..мова

Складне речення з різними видами зв язку

п.29-32 повторити

Укр..мова

Повторити й узагальнити вивчене

с.183-184-тести,с.184-питання

Алгебра

Частота та ймовірність випадкової події

п.22 №931-938 Всі виконані завдання з алгебри та геометрії вислати на пошту [email protected]

Алгебра

Розв'язування задач

Повторити Функція та її властивості №343, 344

Правознавство

Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх.

тестові завдання"Адміністративна та кримінальна відповідальність" Виконані завдання прислати за адресою [email protected]

П.22-23.

Фізкультура

Біг 100 м

Багатоскоки

Основи здор.

ВІЛ/СНІД виклик людині

п. 25 ст.171 завдання

08.04.2020

Середа

Іс торія

Товариство "Просвіта". Наукове товариство імені Шевченка.

П.21.п.5.Товариство імені Шевченка.Скласти 10 тестів за посиланням.

Фізкультура

Теорія "Захис у футболі"

повідомлення

Геометрія

Симетрія відносно точки

п.19 №910-915

Геометрія

Симетрія відносно прямої

п.20 №929-933

Заруб.літ.

М.Булгаков. "Собаче серце"

Ознайомитися з матеріалом за посиланням, скласти коротку характеристику Шарікова (у зош.)

Англ..мова

Унікальне місто

с. 201-202, в.1(опрацювати текст)

09.04.2020

Четвер

Хімія

Застосування вуглеводів, їх біологічна роль

Виконати обов'язково  один із проектів на вибір: 1.Хімічний склад жувальних гумок" ,2.Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною", 3. "Дослідження  хімічниго складу їжі"4. " Друге життя паперу".5. "Альтернативні джерела енергії"

Хімія

Амінокислоти. Білки

П.39.№3

Укр..літ.

РМ Твір за творчістю Т.Г.Шевченка

Самостійно дібрати тему й написати твір

Укр..літ.

Твір за творчістю Шевченка.

Написання твору

Фізика

Межі застосування фізичних законів  і теорій

п.39.Впр.39 1-4

фізика

Розвязування задач "Імпульс та енергія"

Вппр.38 1-6

Рос.мова

Основні засоби зв"язку речень у тексті

Опрацювати матеріал за посиланням

10.04.2020

П’ятниця

Англ..мова

Навколо Великої Британії

с.203, в.2(а)

Заруб.літер.

М.Булгаков. "Собаче серце"

Опрацювати презентацію за посиланням

географія

Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні світового господарства. Види транспорту.

 

п. 36 - 37

 

Історія

Радикальний рух у Галичині. Відеоматеріали.

П.22. Заповнити таблицю "Політичні партії".

Біологія

Предмет вивчення екології. Екологічні фактори та їхня взаємодія.

П.48стр.202. П.50

Біологія

Екологічні групи організмів по відношенню до різних факторів

 

Фізкультура

Біг 60 м

 Прес

13.04.2020

Понеділок

Фізика

Проект "Рух і взаємодія"

Піготувати проект..Viber 0974824055

Географія

Транспорт світу

п.38

Англ..мова

Міста Великої Британії

с.204, в.2 (а) усно

Історія

Практичне заняття"Культурне життя поляків на території України".

Підготувати повідомлення по темі практичної роботи.

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач 

П.31 завдання 2

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач 

П.31 завдання 3

Мистецтво

Збереження мистецьких надбань :бібліотеки

Написати есе "Чи втратила сучасна бібліотека титул "храм мудрості"?" 

14.04.2020

Вівторок

Укр..мова

Текст,його основні ознаки,будова тексту

п,33,впр.410

Укр..мова

Мікротема й абзац

п.34,впр.416

Алгебра

Класичне означення ймовірності

п.23 №959 - 968

Алгебра

Розв'язування задач

Повторити: квадратична функція, її графік та властивості. №440

Правознавство

Практичне заняття "Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх".

Завд. стр. 167-169.

Фізкультура

Футбол

 

Основи здор.

ВІЛ/СНІД виклик людству

п. 25 створити пам'ятку

15.04.2020

Середа

Іс торія

Узагальнення. Тематичне оцінювання.

Стор.201. Тестові завдання.Результати надіслати за адресою [email protected]

Фізкультура

Біг 100м

Прес

Геометрія

Поворот

п.21, №953-957

Геометрія

Паралельне перенесення

п.22, №977-981

Заруб.літ.

Твір  "Тема дисгармонії, доведення до абсурду через втручання людини в закони розвитку суспільства"

Написати твір за повістю М.Булгакова "Собаче серце"

Англ..мова

Реалії Великої Британії

с.205-204, в.4

16.04.2020

Четвер

Хімія

Денатурація білків. Біологічна роль білків

П.39.№5.

Хімія

Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля 

П.40. №4

Укр..літ.

Пантелеймон Куліш-відомий письменник,критик,перекладач

Вивчити біографію

Укр..літ.

Перший український роман ''Чорна рада ''

Прочитати роман

Фізика

Закони збереженння

 

фізика

Контрольна робота"Рух і взаємодія"

 

Рос.мова

Повторення вивченого матеріалу

Повторити попередні посилання відео-уроків

17.04.2020

П’ятниця

Англ..мова

Пам'ятки історії та культури Великої Британії

с.205, в.6

Заруб.літер.

Шолом-Алейхем. Життя митця

Скласти у зош. хронологічну таблицю біографії письменника

географія 

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі

 

п. 40

Історія

Всесвітня історія. Міжнародні відносини наприкінці XIX cт.

П.26.Завд.13.(в зошиті).

Біологія

Природні угрупування. Види угрупувань

П.48Завдання 1.2

Біологія

Структура екосистем.

П.51 Завдання (4,5)відео https://www.youtube.com/watch?v=XiSnpi_v7nI

Фізкультура

Біг 60м

Прес

21.04.2020

Вівторок

Укр..мова

Ключові слова в тексті й абзаці

Опрацювати завдання

Укр..мова

Види й засоби міжфразного зв язку

п.35,впр.430

Алгебра

Початкові відомості про статистику

п.24 №993-999

Алгебра

Способи подання даних та їх обробки

Повторити Квадратична нерівність. №500

Правознавство

Узагальнення з теми "Неповнолітні як субєкти правовідносин"

Тестові завдання стр.170-171. Відповіді надіслати.

Фізкультура

Біг  100м

Прес

Основи здор.

Рівні, види і заходи безпеки

п.26

22.04.2020

Середа

Іс торія

Історія Укр.Особливості соціально-економічного розвитку України на початку XX ст.

П.23.Завд. 1-8. стр.210. (усно).

Фізкультура

 

 

Геометрія

Перетворення подібності та його властивості

п23, №997 - 1001, 

Геометрія

Подібність фігур

№ 1004 - 1008

Заруб.літ.

Шолом-Алейхем "Тев"є-молочар"

Знати сюжет твору

Англ..мова

Що б ти хотів відвідати?

с.207, в.7 (відповісти на питання)

23.04.2020

Четвер

Хімія

Практична робота №5 Виявлення органічних сполук у харчових продуктах

Практична робота №5 (стр.212) виконати у робочому зошиті.

Хімія

Контрольна робота

Контрольна робота, І варіант, виконати на окремому аркуші  паперу за посиланнямhttps://naurok.com.ua/kontrolna-robota-z-himi-za-ii-semestr-dlya-uchniv-9-klasu-85629.html вислати  на Viber 0976826459 ,а краще на електронну пошту [email protected]

р..літ.

Непросте  життя й романтичні пригоди героїв

Аналізувати образи

Укр..літ.

Аналіз роману"Чорна рада "

Опрацювати

Фізика

Фундаментальні взаємодії в природі

 

фізика

Розвязування задач

 

Рос.мова

Стилі мовлення

Опрацювати теорію за посиланням 

24.04.2020

П’ятниця

Англ..мова

Що подивитися у Великій Британії?

с.208-209 (переглянути фото, відгадати міста)

Заруб.літер.

Шолом-Алейхем

Написати твір-мініатюру "Життя Тев"є у наш час"

географія

Світовий ринок товарів і послуг.Регіональні зони вільної торгівлі.

п. 39

Історія

Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні.

П.24.Завд.11(в зошиті).

Біологія

Харчові звязки ,потік енергії та колообіг речовин в екосистемах

П 49. Скласти ланцюги живлення лісу, річки.(письмово)вислати  на електронну пошту [email protected]

Біологія

Стабільність екосистем та причини їх порушення 

П.51

Фізкультура

Футбол

 

 

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

27.04.2020

Понеділок

Фізика

Лабораторна робота №7 "Вивчення закону збереження механічної енергії"

Роботу прислати на вайбер 0974824055

Географія

Туризм як складник національної економіки, його види.

п. 41

Англ..мова

Розмаїття культурної спадщини країн

с.210-211, в.1 (списати, розкриваючи дужки)

Історія

Наддніпрянська Україна в 1907-1914рр.

П.26.Завд. 1-6(Усно).

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач 

П.31 завдання 4

Інформатика

Розв'язування компетентнісних задач 

П.31 завдання 6

Мистецтво

Збереження мистецьких надбань

Презентація попередніх робіт.

Усі виконані роботи надсилати на Viber 0963661333

або на електронну пошту [email protected]

28.04.2020

Вівторок

Укр..мова

РМ Тези прочитаних публіцистичних статей

Зробити конспект публіцистичної статті й надіслати

на Вайбер 0969227802

Укр..мова

РМ Твір-роздум на морально- етичну тему

" Творіть добро"","Життєвий вибір ".Написати твір

на одну з тем і надіслати

Алгебра

Повторення Нерівності

Повторити п. 1-7

Алгебра

Системи нерівностей

с. 58-59 завдання 1 - 11

Правознавство

Професія "юрист"

П.24. Завд.8.(усно)

Фізкультура

Різновиди ходьби. Повільний біг. 

Комплекс ЗРВ у русі

Основи здор.

Національна безпека України

завдання ст 201

29.04.2020

Середа

Іс торія

Практична робота "Суспільно-політичне життя"

Стор. 235.

Фізкультура

Повторний біг 2 × 200 м.

Стрибкові вправи

Геометрія

Площі подібних фігур

п 24 № 1038-1044

Геометрія

Площі подібних фігур  

Заруб.літ.

Рей Дуглас Бредбері

Читати с. 273-277

Англ..мова

Цікава Україна

с.226, в.1(а), прочитати й написати назви міст

30.04.2020

Четвер

Хімія

Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозвязок між речовинами та їхні взаємоперетворення. 

П.42.№7

Хімія

Місце хімії серед наук про природу,її значення для розуміння наукової картини світу.

П.43.№4

Укр..літ.

Непросте життя й романтичні пригоди в романі

Дібрати цитати

Укр..літ.

РМ Зв'язок історичного минулого із сучасністю

Написати твір на цю тему й надіслати 0969227802

Фізика

Межі застосування фізичних законів і теорій

Підготувати повідомлення (вайбер 0974824055)

фізика

Підготовка до контрольної роботи "Рух і взаємодія .Закони збереження"

повторити вивчене

Рос.мова

Абзац. Складне синтаксичне ціле

Опрацювати матеріал за посиланням

04.05.2020

Понеділок

Фізика

Рух і взаємодія

Підготувати пректи (Вайбер 0974824055 ,

email: [email protected])

Географія

Міжнародний туризм

П. 42

Англ..мова

Львів - унікальне місто

с.226 -227, в.1(І частина), (зателефонувати

за номером 0961049742 і виразно прочитати вголос текст)

Історія

Узагальнення.

Стор.252.Завд.1,2,4 (письмово)

Інформатика

Вибір теми проекту. Визначення проблеми, теми та завдань проекту.

https://drive.google.com/file/d/11yglZ_OZ6CCkGGaYL4pRDPpAon9uujrc/view

 опрацювати матеріал за посиланням

Інформатика

Добір засобів опрацювання даних. Добір засобів подання  результатів  навчального проекту.

П.32

Мистецтво

Мистецтво в діалозі культур. Полікультурність

Опрацювати презентацію за посиланням

05.05.2020

Вівторок

Укр..мова

Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченні

п.36,впр.433,434

Укр..мова

Тренувальні вправи

п.36,впр.435,436(усно).437

Алгебра

Повторення 

Повторити п.8-11

Алгебра

Квадратична функція

с. 110-111 Завдання для перевірки знань №1-11

Правознавство

Поліція.

Стор. 174-176,179 - 183.Завд.8 стор.178(усно)

Фізкультура

Різновиди ходьби. Повільний біг. 

Комплекс ЗРВ у русі

Основи здор.

Контрольна робота 

Роботу прислати на вайбер 0973624940, або ел. пошту [email protected]

06.05.2020

Середа

Іс торія

Всесвітня.Наукові і технічні досягнення.

П.27.Завд.12 стор.234.

Фізкультура

Смуга перешкод. Спеціальні вправи для метання. Метання малого м’яча з розбігу на дальність.

Вправи на відновлення дихання

Геометрія

Повторення Координати на площині

Повторити п.1-10 с.46. Домашня самостійна робота №1

Геометрія

Вектори на площині

с.86 Домашня самостійна робота №2

Заруб.літ.

Р.Бредбері. "451* за Фаренгейтом"

Знати сюжет твору с.277-294

Англ..мова

Контроль аудіювання

Виконати тестові завдання до Listening,

відповіді надіслати на вайбер 0961049742

07.05.2020

Четвер

Хімія

Роль хімічної науки для забезпеченнясталого розвитку людства.

П.44

Хімія

Хімічна наука і виробництво в Україні. видатні вітчизняні вчені.

П.44

Укр..літ.

Марко Вовчок.Життя і творчість

Опраццювати біогафію

Укр..літ.

"Інститутка ".Зміст твору,його сюжет,жанр

Прочитати повість                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Фізика

Контрольна робота " Рух ы взаэмодыя .Закони збереження"

ындивыдуально

фізика

Фізика та екологія

 

Рос.мова

Написання диктанту

Написати диктант за посиланням

 

08.05.2020

П’ятниця

Англ..мова

Контроль читання

Відповіді прислати на вайбер 0961049742

Заруб.літер.

Р.Бредбері. "451 градус за Фаренгейтом"

Характеризувати образи

географія

Роль науки і освіти всуспільстві. Охорона здоров'я

п. 43 - 44 

Історія

Масова культура.

Стор.247-248.Завд. стор.248.

Біологія

Біосфера як цілісна система.

П52.

Біологія

Захист та збереження біосфери.

 П. 53  Підготувати проект"Виявлення антропогенного та техногенного впливу в екосистемах своєї місцевості"

Фізкультура

Теоретичний урок Спорядження туриста. Види туристського багаття. Види природних перешкод. Встановлення намету. Види вузлів «вісімка» , « ткацький».

 

 

Дата

Предмет

Тема

Завдання

12.05.2020

Вівторок

Укр..мова

Контрольна робота

Виконуємо завдання в друкованих зошитах

Укр..мова

Узагальнення вивченої теми

п.33-35 повторити

Алгебра

Повторення

Повторити числові послідовності, арифметична прогресія

Алгебра

Числові послідовності

Повторити геометрична прогресія

Правознавство

Практ.робота "Ігровий суд"

Стор.183-186.Описати судовий розгляд справи.

Фізкультура

Стройові вправи. Різновиди ходьби та бігу. ЗРВ. СФП. Дії при виконанні вправ орієнтування по схемі за вибором.В’язання вузлів «зустрічний» , «брам шкотовий».

 

Основи здор.

Розвиток людства і глобальні небезпеки.

п. 29

13.05.2020

Середа

Іс торія

Істор.Укр.Освіта. Наука.

П.30-31. Завд.1-7 (усно).

Фізкультура

Стройові вправи. Різновиди ходьби та бігу. ЗРВ. 

 

Геометрія

Повторення Вектори на площині

Повторити вектори на площині

Геометрія

Розвязування трикутників

Розвязування трикутників

Заруб.літ.

Р.Бредбері. Важке прозріння особистості в тоталітарному суспільстві

Опрацювати с.296-298

Англ..мова

Контроль письма

Виконати 1,2,5 завдання, відповіді надіслати на вайбер 0961049742

14.05.2020

Четвер

Хімія

 Видатні вітчизняні вчені- творці хімічної науки.

П.44

Хімія

Хімічні виробництва в Україні.

П.44

Укр..літ.

Тема народного життя у творі "Інститутка "

Дібрати цитати

Укр..літ.

Образи персонажів-людей із народу та панночки

Дібрати цитати

Фізика

ФІзичні основи бережливого природокористування

приготувати повідомлення

фізика

Фізичні основи збереження енергії

підготувати повідомлення

Рос.мова

Типи мови

Опрацювати матеріал за посиланням

15.05.2020

П’ятниця

Англ..мова

Контроль говоріння

Обрати картинку в підручнику, описати її протягом 1 хв., записати аудіо або відео, прислати на вайбер 0961049742

Заруб.літер.

Контрольна робота

Виконати завдання на аркушах 

географія

Фінансові послуги. Комп'ютерне програмування

п.45 - 46 

Історія

Література. Мистецтво.

П.32. Виписати основні досягнення.

Біологія

Поняття про селекцію.Методи селекції.

П.54

Біологія

Напрямки біотехнології.

П.56.

Фізкультура

Теоретичний урок. Інструктаж з техніки безпеки на уроках  туризму.

Загальні відомості про туризм і його види. Основи орієнтування на місцевості

 

18.05.2020

Понеділок

Фізика

Альтернативні джерела енергії

 

Географія

Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення.

п. 47 

Англ..мова

Урок домашнього читання

с.228 - 230, прочитати текст "The Heart of Old Lviv", опрацювати карту

Історія

Архітектура. Мистецтво.

П.33.

Інформатика

Повторення вивченого матеріалу    з розділу

П.20-25

Інформатика

Підсумкова контрольна робота

Виконати завдання на аркушах 

Мистецтво

Мистецтво в діалозі культур. Українці у світі

Ознайомитися з матеріалом запосиланням

19.05.2020

Вівторок

Укр..мова

Узагальнення й систематизація вивченого

п.36,впр.433(II завдання усно),435, 440

Укр..мова

 Узагальнення вивченого

п.37,впр.449,450,453

Алгебра

Повторення Основи комбінаторики

Повторити п.21

Алгебра

Основи теорії ймовірностей

п.22

Правознавство

Практ.роб."Зустріч з юристом".

 

Складіть запитання до юриста.

Фізкультура

Біг 100м

 

Основи здор.

На шляху до сталого розвитку.

п. 30 

20.05.2020

Середа

Іс торія

 Практична робота "Повсякденне життя українців".

Виконати практичну роботу стор.274-277.

Фізкультура

Стройові вправи. Різновиди ходьби та бігу. ЗРВ. СФП.

Подача з фіксацією перед ударного положення. Подача та удар над головою. Скорочений удар низька «свічка». Підхід до волана.

 

Геометрія

Повторення Правильні многокутники

повторити п.14

Геометрія

Повторення формул для знаходження площ

п.15-17

Заруб.літ.

Позакласне читання

Ознайомитися з біографією Крістіни Нестлінгер

Англ..мова

Як цікаво провести час у Львові

с.232 - 233, в.3 (пройти тестування)

21.05.2020

Четвер

Хімія

Повторення. Розв'язування розрахункових задач.

 №1. №2 за посиланням https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/chemistry/59824/

Хімія

Повторення. Генетичний зв'язок між класами неогрганичних та органичних речовин.

Повторення.

Укр..літ.

Контрольна робота

Завдання в друкованх зошитах

Укр..літ.

ПЧ  Прочитати сучасний твір

Знайти в Інтернеті і прочитати

Фізика

Фізичні основи бережливого природокористування

 

фізика

Збереження енеоргії

 

Рос.мова

Читання віршів напам"ять

Вивчити вірш напам"ять на російській мові

22.05.2020

П’ятниця

Англ..мова

Ласкаво просимо до нашого села

с.233, в.5 (скласти план екскурсії по селу)

Заруб.літер.

Позакласне читання 

Прочитати твір К.Нестлінгер "Маргаритко, моя квітко"

географія

Демографічна та продовольча проблеми 

 п. 47 виконати тест   роботу прислати на вайбер 0973624940 

Історія

Наш край у другій половині XIX ст.

Підготувати план доповіді.стор.278-279.

Біологія 

Роль генетичної інженеріїв сучасних біотехнологіях і медицині.

П.57

Біологія

Генетично модифіковані організми- загроза чи користь для людства.

Проглянути за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=Incfw_FMviM

Фізкультур

Стройові вправи. Різновиди ходьби та бігу. ЗРВ. СФП.

Удари з власного підкидання з відносно фіксованою постановою ніг.

Відкриті удари ракетки справа,зверху та збоку. Рухливі ігри та естафети.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.05.2020

Понеділок

Фізика

Альтернативні джерела енергії

 

Географія

Сталий розвиток - стратегія людства на ХХІ ст.

п.48

Англ..мова

Моє портфоліо

с.234-235 (заповнити формуляр для портфоліо)

Історія

Узагальнення за розділом 8.

Завд.5 стор.279 .

Інформатика

Виконання навчального проєкту

Створити презентацію "Мій клас. Цікаві моменти з життя класу" і вислати на ел.пошту [email protected] (в кого немає можливості такої, то  вислати фото з надписами на Вайбер  0966725136)

Інформатика

Підсумковий урок за семестр.  Цікаві онлайн завдання.

Ігри за вибором учнів

Мистецтво

Віртуальна подорож музеями світу

Опрацювати презентацію

26.05.2020

Вівторок

Укр..мова

Повторення вивченого

Впр.455,456,458

Укр..мова

Повторення вивченого

Впр.474,477

Алгебра

Повторення вивченого за ІІ семестр

с.235 завдання 1-9

Алгебра

Повторення за курс алгебри 9 класу

 

Правознавство

Узагальнення за курс.

Повторити поняття.

Фізкультура

Контрольний навчальний норматив: Серія ударів справа та зліва з підкиданням волана партнером на відстані 3-4м

 

Основи здор.

Повторення вивченого за ІІ семестр

тест ст 219

27.05.2020

Середа

Іс торія

Узагальнення до курсу істор.України.

Стор.280. Прочитати, зробити висновки.

Фізкультура

Біг 100 м

 

Геометрія

Повторення. Геометричні перетворення

п.18-24

Геометрія

Повторення вивченого за курс геометрії 9 класу

Завдання с.215

Заруб.літ.

Систематизація навчального матеріалу

с.303-304 (опрацювати питання для повторення)

Англ..мова

Узагальнення знань із граматики

с.245 - 261(повторення граматичних правил)

28.05.2020

Четвер

Хімія

Генетичний зв'язок між класами неорганічних та органічних сполук.

Повторення

Хімія

Системація знань за курс хімії 9класу

Повторення

Укр..літ.

Узагальнення вивченого

Виконати завдання

Укр..літ.

Література на літо

Список творів для 10 класу

Фізика

Сучасні проблеми екології

 

фізика

Сучасні проблеми енергетики

повідомлення на вайбер 0974834055

Рос.мова

Повторення вивченого матеріалу

Опрацювати матеріал за посиланням

29.05.2020

П’ятниця

Англ..мова

Повторення вивченого матеріалу

Пройти вікторину для самоперевірки

Заруб.літер.

Презентація списку рекомендованої літератури на 10 клас

Ознайомитися зі списком

географія

Повторення. Секторальна структура світового господарства.

 

Історія

Всесв. істор.Узагальнення.

Стор.250-251.Виписати основні здобутки XIX ст.

Біологія

Клітинна інженерія

П.58

Біологія

Основні загальні властивості живих організмів. 

Повторення

Фізкультура

Види вправ розвиток мязів