КЗО "Дзержинівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області"

 

Навчальний процес

Урок – це та навчальна ситуація, та сценічна площина, де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються й реалізуються особистісні особливості учнів.     І.Якиманська.

 

    

   “Широко простягає хімія руки свої у справи людські

   М.В.Ломоносов

 

   Урок хімії проводить учитель вищої категорії

   Гурова Ніла Іванівна

 
 
   
 

   "Англійська мова – вікно у сучасний світ".

 

   Урок англійської мови провидить учитель другої категорії

   Оскаленко Ірина Михайлівна

 

 

 

 

   “Хто не знає минулого той не вартий майбутнього

 

   Урок історій проводить учитель вищої категорії,

   педагогічне     звання   Старший учитель

   Глухова Ольга Борисівна

 

 

 

   “Фізика – це наука, яка відповідає на питання чому?.

    Річард Фейман

 

   Урок фізики проводить учитель вищої категорії

   Голіченко Валентина Дмитрівна

 

  

   "Формула успіху вчителя літератури:

   синтез хорошої книги, хорошого способу і хорошої людини".

   Є.М.Ільїна

 

  

   Урок світової літератури проводить учитель другої категорії

   Крючкова Наталя Миколаївна

 

   Дитина – наче паросток тендітний

   Свої долоньки сонцю простяга.

   І тягнеться  у вись розточок плідний,

   Йому потрібні догляд і душа.

 

  

   Урок проводить учитель початкових класів,

   педагогічне звання Старший учитель

   Некрасова Світлана Миколаївна

 

 

 

 

   Мово рідна, слово рідне,

   Хто вас забуває,

   Той у грудях не серденько –

   Тільки камінь має.

   С.Воробкевич

 

   Урок української мови проводить учитель початкових класів

   Карпенко Лариса Олександрівна

Робочі навчальні плани на 2017-2018 н.р.

Робочий навчальний план

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Комунального закладу освіти «Дзержинівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області на 2017/2018 навчальний рік

    

І. Загальні засади

        Комунальний заклад освіти «Дзержинівська  загальноосвітня  школа  І - ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області»   забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити  та сприяти реалізації  їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.        

Робочі навчальні плани школи розроблені на виконання Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,  Постанов  Кабінету Міністрів України: від 23.10.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», від 23.04.2003 № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 № 144, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 березня 2013 р. за № 410/22942 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, навчально-реабілітаційних центрів». Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 р. №607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», наказів МОН України: від 28.01.2014 № 80 (зі змінами, внесеними наказами МОН України від 11.02.2014 р. № 133 та від 15.07.2014 № 828); від 22.04.2014 № 504 (зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.06.2014 p. № 701), Наказ МОН України від 11.07.2017 № 1015 «Про внесення змін до деяких наказів МОН»Наказ МОН України № 995 від  11.07.2017 "Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (інтегрований курс "Історія України в контексті всесвітньої історії")

Робочий навчальний план складено:

 

   - для 1 - 4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання  з вивченням російської мови, затвердженими наказом МОН України від 10.06.2011  № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460  ( додаток 2) – додатки 1,2,3,4; зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.07.2017 №1015

     - для 5 - 9 класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 № 409 (в редакції  наказу Міністерства   освіти   і    науки   України     від 29.05.2014 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 ( додаток 12) - додатки 5,6,7; зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.07.2017 №1015

  - для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів  ІІІ ступеня, затвердженими наказом  Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказами Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 657 та від 07.08.2015 № 855, (додаток 2) - додатки  10,1; наказ МОН України № 995 від  11.07.2017 "Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів" (інтегрований курс "Історія України в контексті всесвітньої історії").

  Профільне навчання здійснюється на базі 10-11 класів з урахуванням матеріально–технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення школи, навчальних інтересів учнів та  побажань батьків таким чином:

 10  клас – біотехнологічний профіль;  

 11 клас – універсальний профіль;   

   Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Класів – 11, учнів – 139

 

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний.

Мова навчання – українська

Мережа класів і учнів

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість учнів

8

  12

10

12

18

9

17

13

16

15

8

 

11 класів, 139 учнів.

       Виконання Державного стандарту освіти передбачає забезпечення викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

 школа І ступеня: 4 класи – 43 учнів

 

 • для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 10.06.2011 № 572 (додаток 2), із змінами згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460; зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.07.2017 №1015

школа ІІ ступеня: 5 класів – 73 учнів

 • для 5-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з наказом  Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465; зі змінами, внесеними наказом МОН України від 11.07.2017 №1015

школа ІІІ ступеня: 2 класи – 23 учня. 

Профіль навчання:

10 клас - біотехнологічний

11 клас – універсальний

 • Для 10 класу - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, природничо-математичний напрям біотехнологічний профіль, Додаток 7, зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657
 • для 11 класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657.

Інклюзивне навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 "Про внесенння змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.07.2017 №545  "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Наказ МОН України №1081 від 21.07.2017 "Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)"

Лист МОН України від 12.07.17 №1/9-385 "Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 н.р."

Лист МОН України від 03.07.17 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році"

     ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

    Робочі навчальні плани 1-11 класів включають інваріантну частину, сформовану на державному рівні та варіативну складову, яку розподілено з урахуванням матеріально – технічного, навчально – методичного та кадрового забезпечення, освітніх потреб учнів.

З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами для кожного класу.

         При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Робочий навчальний план для учнів 1-4 класів  складено відповідно до    вимог   додатка 2 Типового навчального  плану початкової школи з українською мовою навчання  з   вивченням      російської   мови,   затвердженого   наказом   Міністерства   освіти і науки, молоді   та   спорту  України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460,   відповідно до якого освітня галузь "Суспільствознавство"  в 3 та 4 класах реалізується навчальним предметом "Я у світі ". Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу "Основи здоров'я" та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується навчальними предметами «Трудове навчання» та  « Інформатика»

Інваріантна складова навчальних планів  включає предмети, що відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від  20.04.2011 № 462 (для 1-4-х класів). У 1 - 4 класах будуть викладатися окремо музичне мистецтво та образотворче мистецтво   (по 0,5 год) у  кожному класі.

Робочий навчальний план для учнів 5 - 9 класів   складено за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.05.2014  № 664) із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 1). Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі   вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Музичне мистецтво та образотворче мистецтво будуть викладатися окремими курсами. 8 і 9 класи вивчатиме окремий предмет «Мистецтво» згідно Листа МОН України №1/9-298 від 09.06.2016  "Про викладання навчального предмета "Мистецтво". Згідно  наказу МОН України від 08.03.2015 №518 назву предмета «Світова література» з 2015-2016 року змінено на «Зарубіжна література».

Для посилення індивідуальної роботи з учнями  5 класу (18 учнів), 7 класу (17 учнів) та 9 класу (16 учнів) клас ділиться на 2 підгрупи (не менше, ніж 8 учнів у кожній підгрупі) при вивченні інформатики. У класах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують установлених Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Поділ класів на групи при вивченні інформатики  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

Робочий навчальний план для учнів старшої школи складено  за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства  освіти  і науки  України від 27.08.2010 №834, зі змінами, внесеними наказами Міністерства  освіти  і науки  України  від 29.05.2014 № 657 та від 07.08.2015 № 855 (додаток 2) та (додаток 7).

Години фізичної культури в 1-11-х  класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України  від 29.11.2005  №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834).

Години варіативної складової  робочого навчального плану передбачаються на:

 1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
 2. Упровадження курсів за вибором;
 3. Факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури, факультативи та індивідуальні заняття та консультації не враховуються при визначенні цього показника.

При збільшенні годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової ці предмети вивчаються за програмами академічного рівня. Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінки відповідного предмета інваріантної складової.

Облік курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу. Навчальні досягнення учнів оцінюються та виставляються до класного журналу.

Факультативи, індивідуальні заняття  та консультації проводяться для окремих учнів чи груп учнів. Облік занять проводиться в окремому журналі з зазначенням складу групи, яка відвідує заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів не проводиться.

   Зміст варіативної складової конкретизований з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учнів.

           Години варіативної складової робочого навчального плану учнів основної школи розподілені наступним чином.

Курси за вибором:

5 – 9 класи

- Російська мова – по 1 годині у 5-9 класах. При складанні робочого навчального плану для школи ІІ ступеня, враховували те, що школа І ступеня вивчає російську мову, продовжити вивчення російської мови, як другої іноземної мови у  5-9 класах.

           -  Етика. З метою створення умов для формування моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня введено курс «Етика» для учнів 5 – 6 класів по 1 годині на тиждень.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 • «Історія рідного краю» - по 1 годині для учнів 5 класу  з метою виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни. У формуванні означених важливих якостей, з  метою глибокого та всебічного вивчення історії, сьогодення та народних традицій рідного краю.  розвитку соціальної компетентності, вихованні особистості громадянина сучасної демократичної держави важливе місце займає середовище - все те, що оточує дитину від   створює умови для її розвитку і виховання.
 • «Громадянська освіта» - по 1 годині для учнів 9 клас з метою виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі у соціальному житті країни. У формуванні означених важливих якостей,  розвитку соціальної компетентності, вихованні особистості громадянина сучасної демократичної держави важливе місце займає середовище - все те, що оточує дитину від народження до кінця життя, починаючи з сім’ї, шкільного оточення і завершуючи середовищем соціальним, у якому вона народжується і яке створює умови для її розвитку і виховання.
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Факультатив «Партнери проти СНІДу» - по 0,5 години у 8 класі -  це захід в основі якого лежить інтерактивний профілактичний освітній інструмент з питань репродуктивного здоров’я. Метою заходу є профілактика ВІЛ/Сніду та ІПСШ, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/Снідом. Інструмент орієнтований на розвиток сприятливих для здоров’я життєвих навичок, спрямованих на виховання гармонійно розвиненої особистості, і базується на інтерактивних методах навчання.

  Години варіативної складової робочого навчального плану учнів старшої школи розподілені наступним чином.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     У варіативній складовій 10–11-х класів передбачено додатковий час на поглиблене вивчення предметів, спецкурси, курси за вибором,  факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

10 – 11 класи

Захист Вітчизни.  Відповідно до наказу МОН України №657 від 29.06.2014 про викладання предмета«Захист Вітчизни»  проводиться у 10 і 11 класах  по 1,5 години  на тиждень.  На основі варіативної  складової  робочого навчального плану добавлено по 0,5 години на викладання ЗВ у 10 і 11 класах, враховуючи нові суспільно-політичні  реалії в Україні, з метою виховання  в молодого  покоління  почуття  патріотизму, відданості загальнодержавній справі, активної громадянської позиції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Додатковий час на  вивчення предметів:

Українська мова В 10 класі біотехнологічного профілю для вивчення української мови (1+1), на академічному рівні з варіативної частини додатково виділено  1 годину на тиждень.

 • Хімія -  10 клас (1+1) з метою розширення знань  та формування практичних навичок  з предмету, варіативної частини додатково виділено  1 годину на тиждень, з метою розширення та поглиблення вивчення програмового матеріалу, формування вмінь і навичок розв’язування хімічних задач.

 

Спецкурси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання:

 • Спецкурс «Історія. ЗНО» із розрахунку 1 годину на тиждень для учнів 11 класу. Мета – забезпечення цілеспрямованої підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з історії за результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих навчальних закладах.
 • Спецкурс «Українська мова. ЗНО» із розрахунку 1 години на тиждень протягом усього навчального року для учнів  11 класів. Мета – забезпечення цілеспрямованої підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови  за результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих навчальних закладах.

Викладання фізичної культури   здійснюється за наступними модулями:

 •  5- 8 класи:  «Баскетбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Легка атлетика», «Футбол».
 •  9-11 класи: «Футбол», «Волейбол», «Легка атлетика».

        Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладатимуться наступним чином: ціла частина щотижнево, 0,5 години – по 1 годині на тиждень Крім того, окремі навчальні предмети викладатимуться за наступним розкладом.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

 • розподіл годин на навчання грамоти (читання й письмо) в  1 класі протягом навчального року здійснюється за тижнями: на одному тижні планується 4 години на читання і 3години на письмо, а на наступному тижні 3 години на читання і 4години на письмо. У результаті час, відведений на читання і письмо, буде розподілено порівну;
 • у 2 і 4 класах «Українська мова» - 4 години у І семестрі і 3 години у ІІ семестрі,  «Українське читання» - 3  години  у І семестрі  і 4 години у ІІ семестрі;
 • у 2-4 класах «Музичне мистецтво» і «Образотворче мистецтво» - по 1 годині через тиждень;
 • українська мова

5 клас – І семестр -  4 години, ІІ семестр – 3 години;

6 клас – І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години;

7 клас -  І семестр – 3 години, ІІ семестр – 2 години.

 • Хімія

7 клас – І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година;

 • Історія України

8 клас - І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година;

9 клас -  І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години;

11 клас - І семестр - 1 година, ІІ семестр – 2 години.

 • Географія

9 клас -  І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години;

10 клас – І семестр - 2 години, ІІ семестр – 1 година.

 • Біологія

11 клас - І семестр - 1 година, ІІ семестр – 2 години

 • Екологія 11 клас у ІІ семестрі 1 година.
 • Художня культура 10 клас у ІІ семестрі 1 година, у 11 класі у І семестрі -  1 година.
 • У 11 класі предмети «Людина і світ» і «Астрономія» - у І семестрі по 1 годині.

На інклюзивній освіті за програмою спец. ЗНЗ для дітей з порущенням інтелекту  начається:

- учениця 7 класу Некрасова Анна Юріївна (17 год.+8 год. корекція розвитку )

Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у 2017 – 2018 навчальному році у навчальному закладі здійснюється поділ учнів на групи:

 

  5 клас (18  учні у класі) – інформатика 1/1;

  7 клас (17 учень у класі) – інформатика 1/1;

  9 клас (16 учнів у класі) – інформатика 2/2

   Відповідно до наказу МОН від   20.06.11    № 1/9 - 483 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України

 

ІІІ. Структура 2017 - 2018 навчального року

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2017 - 2018 навчальний рік розпочинається у школі 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня 2018 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – з  1 вересня по 25 грудня 2017 року,

ІІ семестр – з 9 січня по 25 травня 2018 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 28.10. – 06.11. 2017, зимові – 25.12.2017 – 09.01.2018, весняні з 24.03  – 02.04. 2018.

Навчальні екскурсії та навчальна практика організовуються протягом навчального року згідно з методичними рекомендаціями щодо організації   навчально – виховного  процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки від 06.02.2008 № 1/9-61). Зокрема, навчальні екскурсії проводяться для учнів 1- 4 класів не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-6-х класів – по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин; для 7-8-х класів – по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин; для учнів 10-х класів - по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин.

Державна підсумкова атестація учнів 4, 9 та 11 класів  проводиться згідно з вимогами чинного законодавства України у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України

     Режим роботи  – п’ятиденний.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

 

                            Директор школи _____________ Лахай С.В.

Початкова школа 1-4 класи   /uploads/editor/2156/152297/sitepage_16/files/rnp_1_4_kl.doc
Середня школа 5-9 класи    /uploads/editor/2156/152297/sitepage_16/files/rnp_5_9.doc
Старша школа 10-11 класи    /uploads/editor/2156/152297/sitepage_16/files/rnp_starsha_shkola.doc
Навчальні програми
українська література 5-9 клас/uploads/editor/2156/398190/sitepage_16/files/1_ukrayinska_literatura_5_9.doc
Зарубіжна література 5-9 клас /uploads/editor/2156/398190/sitepage_16/files/6_zarubizhna_literatura_5_9.docx
Образотворче мистецтво 1-4 клас /uploads/editor/2156/398190/sitepage_16/files/9_obrazotvorche_mistecztvo_1_4_klas.doc