Іверський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

 Організація освітнього процесу

Урок – це та навчальна ситуація, та сценічна площина, де не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються й реалізуються особистісні особливості учнів.     І.Якиманська.

 

    

   “Широко простягає хімія руки свої у справи людські

   М.В.Ломоносов

 

   Урок хімії проводить учитель вищої категорії

   Гурова Ніла Іванівна

 
 
   
 

   "Англійська мова – вікно у сучасний світ".

 

   Урок англійської мови провидить учитель другої категорії

   Оскаленко Ірина Михайлівна

 

 

 

 

   “Хто не знає минулого той не вартий майбутнього

 

   Урок історій проводить учитель вищої категорії,

   педагогічне     звання   Старший учитель

   Глухова Ольга Борисівна

 

 

 

   “Фізика – це наука, яка відповідає на питання чому?.

    Річард Фейман

 

   Урок фізики проводить учитель вищої категорії

   Голіченко Валентина Дмитрівна

 

  

   "Формула успіху вчителя літератури:

   синтез хорошої книги, хорошого способу і хорошої людини".

   Є.М.Ільїна

 

  

   Урок світової літератури проводить учитель другої категорії

   Крючкова Наталя Миколаївна

 

   Дитина – наче паросток тендітний

   Свої долоньки сонцю простяга.

   І тягнеться  у вись розточок плідний,

   Йому потрібні догляд і душа.

 

  

   Урок проводить учитель початкових класів,

   педагогічне звання Старший учитель

   Некрасова Світлана Миколаївна

 

 

 

 

   Мово рідна, слово рідне,

   Хто вас забуває,

   Той у грудях не серденько –

   Тільки камінь має.

   С.Воробкевич

 

   Урок української мови проводить учитель початкових класів

   Карпенко Лариса Олександрівна

Освітня програма Іверського ЗЗСО І-ІІІ ступенів на 2018-2019 н.р.  /uploads/editor/2156/152302/sitepage_16/files/osvitnya_programa_shkoli.doc
Робочі навчальні плани на 2018-2019 н.р.
Пояснювальна записка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Іверський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області

на 2018/2019 навчальний рік      

І. Загальні засади

        Іверський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області   забезпечує науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей, дає можливість учням розкрити  та сприяти реалізації  їх індивідуальних творчих здібностей і обдарувань. 

Робочий  навчальний план складено на виконання  законів України  «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами), «Про  внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про забезпечення  санітарного та  епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,  від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»,Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

      Робочий навчальний план створює передумови для одержання повноцінної освіти всіма учнями закладу освіти. Цьому сприяє наявність в робочому навчальному плані інваріантної складової, сформованої на державному рівні і спільної для всіх загальноосвітніх закладів та варіативної складової, яка містить додаткові години на предмети інваріантної складової, предмети за вибором, спецкурси, факультативні та індивідуальні заняття.

         Робочий навчальний план на 2018/2019 навчальний рік складено :

 • для 1 класу – відповідно до Базового навчального плану початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з української мовою навчання (додаток 2 до Стандарту) Державного стандарту початкової освіти за Типовою освітньою програмою розробленою авторським колективом під керівництвом О.Я. Савченко;
 • для 2-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (таблиця 1);
 • для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1);
 • для 10 класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2);
 • для 11 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2).

  Профільне навчання здійснюється на базі 10-11 класів з урахуванням матеріально–технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення школи, навчальних інтересів учнів та  побажань батьків таким чином:

 10  клас –профільний предмет Історія України;  

 11 клас – біотехнологічний профіль;   

   Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Класів – 11, учнів – 141

Режим роботи навчального закладу: п’ятиденний.

Мова навчання – українська

Мережа класів і учнів

Класи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кількість учнів

9

  9

11

11

16

19

9

16

13

13

15

 

11 класів, 141 учнів.

       Виконання Державного стандарту освіти передбачає забезпечення викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, які передбачені Типовими навчальними планами.

 школа І ступеня: 4 класи – 40 учнів

 • для 1 класу – відповідно до Базового навчального плану початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з української мовою навчання (додаток 2 до Стандарту) Державного стандарту початкової освіти за Типовою освітньою програмою розробленою авторським колективом під керівництвом О.Я. Савченко;
 • для 2-4-х класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (таблиця 1)

 

 

 

школа ІІ ступеня: 5 класів – 73 учнів

 • для 5-9-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» (таблиця 1)

школа ІІІ ступеня: 2 класи – 28 учнів.

 •   для 10 класу - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 2);
 • для 11 класу – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від  20.04.2018 № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (таблиця 1) (Додаток 7).

 

Профіль навчання:

10 клас – профільний предмет «Історія України»

11 клас – біотехнологічний

Інклюзивне навчання

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 "Про внесенння змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Постанова Кабінету Міністрів України  від 12.07.2017 №545  "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Наказ МОН України №1081 від 21.07.2017 "Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)"

Лист МОН України від 12.07.17 №1/9-385 "Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 н.р."

Лист МОН України від 03.07.17 № 1/9-362 "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2017/2018 навчальному році"

  

   ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

        На виконання Закону України “Про освіту”, враховуючи вимоги додержання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 та 20.04. 2011 № 462, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову. Інваріантна складова робочого навчального плану реалізується в повному обсязі годин, передбачених Типовою освітньою програмою.

         Години фізичної культури в 1-11 класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів .

         При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховані інтереси, побажання та потреби учнів, батьків, а також можливості навчального закладу щодо навчально-методичного, матеріально-технічного та кадрового забезпечення.

Робочий навчальний план для учнів 1 класу   складено відповідно до Базового навчального плану початкової освіти для закладів загальної середньої освіти з української мовою навчання (додаток 2 до Стандарту) Державного стандарту початкової освіти за Типовою освітньою програмою розробленою авторським колективом під керівництвом О.Я. Савченко; Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • мовно-літературна - включає українську мову та літературу, іноземну мову (англійська);
 • математична - спрямована на формування математичної та інших ключових компетентностей; 
 • природнича - має на меті формування компетентностей в галузі природничих наук, основи наукового світогляду, становлення відповідальної  природоохоронної поведінки   у навколишньому світі;
 • технологічна -  формування компетентностей в галузі техніки і технологій, здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій;
 • інформативна - формування інформаційно-комунікаційної компетентності,  здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв  для розвитку,  самовираження,   здобуття навичок безпечної  діяльності в інформаційному суспільстві;
 • соціальна і здоров’язбережувальна - формування соціальної компетентності, активної громадянської позиції, підприємливості, розвиток самостійності, застосування моделі здорової та безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 • громадянська та історична - формування громадянської та інших компетентностей,  готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції, набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів;
 • мистецька - формування цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження, поваги до національної та світової мистецької спадщини;
 • фізкультурна - формування   мотивації   до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку,  вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок.

Мовно-літературна освітня галузь  реалізується через предмети: українська мова, українська література, іноземна мова (англійська). Математична освітня галузь через предмет – математика. Природнича, громадянська й історична, соціальна  та здоров’язбережувальна  реалізується через інтегрований предмет – я досліджую світ.

Робочий навчальний план для учнів 2 - 4 класів  складено відповідно  до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (наказ Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2018 № 407)  з української мовою навчання.   відповідно до якого освітня галузь "Суспільствознавство"  в 3 та 4 класах реалізується навчальним предметом "Я у світі ". Освітні галузі "Математика", "Природознавство" реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – "Математика", "Природознавство".

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" реалізується навчальними предметами "Основи здоров'я" та "Фізична культура". Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу "Основи здоров'я" та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Освітня галузь «Технології» реалізується навчальними предметами «Трудове навчання» та  « Інформатика»

Інваріантна складова навчальних планів  включає предмети, що відповідають вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від  20.04.2018 № 407 (для 2 - 4 класів).

Робочий навчальний план для учнів 5 - 9 класів   відповідає Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405) з навчанням українською. Інваріантна складова робочого навчального плану включає обов’язкові предмети, що забезпечують виконання вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. В межах галузі «Суспільствознавство» в 5 класі   вивчається курс «Історія України. (Вступ до історії)», у 6 – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Музичне мистецтво та образотворче мистецтво будуть викладатися окремими курсами. 8 і 9 класи вивчатиме окремий предмет «Мистецтво» згідно Листа МОН України №1/9-298 від 09.06.2016  "Про викладання навчального предмета "Мистецтво".

Для посилення індивідуальної роботи з учнями  5 класу (16 учнів), 6 класу (19 учнів) та 8 класу (16 учнів) клас ділиться на 2 підгрупи (не менше, ніж 8 учнів у кожній підгрупі) при вивченні інформатики. У класах дозволяється за рахунок загального навчального навантаження збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, які не перевищують установлених Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01). Поділ класів на групи при вивченні інформатики  здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 р. за № 229/6517 (зі змінами)».

Робочий навчальний план для учнів старшої школи відповідає визначеним Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408 ) з профільним предметом Історія України для учнів 10 класу. Для учнів 11 класу - до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406) з українською мовою навчанням,  природничо-математичним напрямом та біотехнологічним профілем.

Години варіативної складової  робочого навчального плану передбачаються на:

 1. Збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової;
 2. Упровадження курсів за вибором;
 3. Факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

При розподілі варіативної складової враховано, що гранично допустиме навантаження розраховано на одного учня, а уроки фізичної культури, факультативи та індивідуальні заняття та консультації не враховуються при визначенні цього показника.

При збільшенні годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової ці предмети вивчаються за програмами академічного рівня. Зазначені години заносяться до класного журналу на сторінки відповідного предмета інваріантної складової.

Облік курсів за вибором здійснюється на окремих сторінках класного журналу. Навчальні досягнення учнів оцінюються та виставляються до класного журналу.

Факультативи, індивідуальні заняття  та консультації проводяться для окремих учнів чи груп учнів. Облік занять проводиться в окремому журналі з зазначенням складу групи, яка відвідує заняття. Оцінювання навчальних досягнень учнів не проводиться.

   Зміст варіативної складової конкретизований з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх потреб учнів.          

 Години варіативної складової робочого навчального плану учнів початкової школи розподілені наступним чином.

У 1 класі – Розвиток творчих здібностей (по 1 год)

Години варіативної складової робочого навчального плану учнів основної школи розподілені наступним чином.

Курси за вибором:

5 – 9 класи

- Російська мова – по 1 годині у 5-9 класах. З метою наближення змісту навчання до потреб та інтересів учнів та батьків, враховуючи навчально-методичне, матеріально-технічне, кадрове забезпечення школи, інтереси, навчальні потреби учнів та з метою створення умов для розширення світогляду, інтелектуального розвитку особистості у варіативній складовій навчального плану відведено додаткові години на вивчення курсу за вибором російської мови, як другої іноземної мови у  5-9 класах.

- Практикум із синтаксису української мови – 1 година у 9 класі.  З метою поглиблення знань про синтаксис складних речень, їх будову, семантику, синонімію, інтонаційні, пунктуаційні й стилістичні особливості, у формуванні вмінь і навичок конструювання різноманітних синтаксичних конструкцій й використання їх в усній і писемній формах у різних мовних стилях і жанрах.

Факультатив «Вчимося жити разом» - по 0,5 години у 8 класі -  це захід в основі якого лежить інтерактивний профілактичний освітній інструмент з питань репродуктивного здоров’я. Метою заходу є профілактика ВІЛ/Сніду та ІПСШ, а також формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/Снідом. Інструмент орієнтований на розвиток сприятливих для здоров’я життєвих навичок, спрямованих на виховання гармонійно розвиненої особистості, і базується на інтерактивних методах навчання.

  Години варіативної складової робочого навчального плану учнів старшої школи розподілені наступним чином.                                                                                                                                                                                                                                                   У варіативній складовій 10–11-х класів передбачено додатковий час на поглиблене вивчення предметів, спецкурси, курси за вибором,  факультативи, індивідуальні заняття та консультації.

Додатковий час на  вивчення предметів:

Українська мова В 11 класі біотехнологічного профілю для вивчення української мови (1+0,5), на академічному рівні з варіативної частини додатково виділено  0,5 години на тиждень.

 • Хімія -  10 клас (1,5+0,5) з метою розширення знань  та формування практичних навичок  з предмету, варіативної частини додатково виділено  0,5 годин на тиждень, з метою розширення та поглиблення вивчення програмового матеріалу, формування вмінь і навичок розв’язування хімічних задач.
 • Біологія – 10 клас (2+1) в зв’язку зі значним оновленням та розширенням інформації, широким застосуванням практичних видів робіт при вивченні предмету. Мета – забезпечення цілеспрямованої підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з біології за результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих навчальних закладах.
 • Математика – 10 клас (3+1). Мета – забезпечення цілеспрямованої підготовки до складання зовнішнього незалежного оцінювання з математики за результатами навчання у середній загальноосвітній школі; проведення пропедевтичної роботи по свідомому вибору спеціальності для навчання у вищих навчальних закладах.
 • Факультативний курс «Стилістка сучасної української мови» - 10 клас (1 година), метою засвоєння стилістичних норм сучасної української мови, оволодіння знаннями про особливості усіх функціональних стилів мови, формування вмінь і навичок добирати стилістичні ресурси відповідно до ситуації мовлення, формування навичок комунікативно виправданого використання засобів мови з додержанням етикетних норм спілкування.

 

Викладання фізичної культури   здійснюється за наступними модулями:

 •  5- 8 класи:  «Баскетбол», «Волейбол», «Гімнастика», «Легка атлетика», «Футбол».
 •  9-11 класи: «Футбол», «Волейбол», «Легка атлетика».

        Години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин, викладатимуться наступним чином: ціла частина щотижнево, 0,5 години – по 1 годині на тиждень Крім того, окремі навчальні предмети викладатимуться за наступним розкладом.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

 • у 2 і 4 класах «Українська мова» - 4 години у І семестрі і 3 години у ІІ семестрі,  «Українське читання» - 3  години  у І семестрі  і 4 години у ІІ семестрі;
 • українська мова

5 клас – І семестр -  3 години, ІІ семестр – 4 години;

6 клас – І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години;

7 клас -  І семестр – 3 години, ІІ семестр – 2 години.

 • Хімія

7 клас – І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година;

10 клас – І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година

 • Історія України

8 клас - І семестр – 2 години, ІІ семестр – 1 година;

9 клас -  І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години;

11 клас - І семестр - 1 година, ІІ семестр – 2 години.

 • Географія

9 клас -  І семестр – 1 година, ІІ семестр – 2 години;

10 клас – І семестр - 2 години, ІІ семестр – 1 година.

 • Захист Вітчизни

                               10 клас - І семестр - 2 години, ІІ семестр – 1 години

11 клас - І семестр - 1 година, ІІ семестр – 2 години

 • Художня культура 11 клас у ІІ семестрі -  1 година.
 • У 11 класі предмети «Людина і світ» і «Астрономія» - у І семестрі по 1 годині.

На інклюзивній освіті за програмою ЗНЗ для дітей з порущенням інтелекту  начається:

- учениця 8 класу Некрасова Анна Юріївна (17 год.+5 год. корекція розвитку )

Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у 2018 – 2019 навчальному році у навчальному закладі здійснюється поділ учнів на групи:

  5 клас (16  учні у класі) – інформатика 1/1;

  6 клас (19 учень у класі) – інформатика 1/1;

  8 клас (16 учнів у класі) – інформатика 2/2

  Відповідно до Листа МОН "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти", спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України

ІІІ. Структура 2018 - 2019 навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018 - 2019 навчальний рік розпочинається у школі 3 вересня і закінчується не пізніше 1 липня 2019 року.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 03.09.2018 по 24.12.2018 року,

 ІІ семестр - з 12.01.2019 по 24.05.2019.

Орієнтовні терміни канікул:

осінні: з 29.10 по 04.11. 2018;

зимові: з 25.12. 2018 по 11.01.2019;

весняні: 25.03.2019 по 31.03.2019.

Додаткові канікули для учнів 1 класу: з 18.02.2019 по 24.02.2019.

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - 24 травня 2019 року.

Навчальна практика та навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-8, 10 класів впродовж навчального року за умови, якщо вони передбачені навчальними програмами з відповідних предметів.

Як передбачено статтею 34 Закону України «Про загальну середню освіту» навчальний рік закінчується державною підсумковою атестацією випускників початкової, основної та старшої школи. Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602). Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форма її проведення визначаються Міністерством освіти і науки України.

     Режим роботи  – п’ятиденний.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

 

РНП 2-4 клас 2018-2019 н.р.   /uploads/editor/2156/152302/sitepage_16/files/rnp_2_4_kl.doc   
РНП 5-9 клас 2018-2019 н.р.   /uploads/editor/2156/152302/sitepage_16/files/rnp_5_9_2018_2019.doc  
РНП 10 клас 2018-2019 н.р.    /uploads/editor/2156/152302/sitepage_16/files/rnp_10_klas_2018_2019.doc    
Інклюзине навчання  2018-2019 н.р   /uploads/editor/2156/152302/sitepage_16/files/iinklyuzivne.doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Навчальні програми
українська література 5-9 клас/uploads/editor/2156/398190/sitepage_16/files/1_ukrayinska_literatura_5_9.doc
Зарубіжна література 5-9 клас /uploads/editor/2156/398190/sitepage_16/files/6_zarubizhna_literatura_5_9.docx
Образотворче мистецтво 1-4 клас /uploads/editor/2156/398190/sitepage_16/files/9_obrazotvorche_mistecztvo_1_4_klas.doc