КЗО "Дзержинівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області"

 Управління

 

План роботи школи

на 2016 – 2017 навчальний рік

 

 

СТРУКТУРА РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ

Розділи плану

Напрями управління розвитком школи

І. Вступ

Аналіз НВП у 2015 - 2016 навчальному році

Завдання на 2016 - 2017 навчальний рік

Пріоритетні напрями роботи

Очікувані результати

ІІ. Забезпечення конституційного права громадян на освіту

Організаційна навчально-виховна робота, виконання вимог статті 53 Конституції та Законів України

Виконання навчальних нормативів

Удосконалення змісту навчання

ІІІ. Науково-методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу

Організація роботи над науково-методичною проблемою  педколективу школи.

Методична робота

Робота з кадрами

Науково-методичний супровід професійного розвитку педкадрів

Моніторинг рівня викладання навчальних дисциплін

Формування готовності вчителів  до педагогічної творчості, впровадження інноваційних технологій навчання і виховання

ІV. Організація та удосконалення навчально-виховного процесу

Організація навчально-виховного процесу відповідно до Положення про ЗНЗ, Концепції профільного навчання, Концепції розвитку школи

Атестація

Індивідуальна робота з педагогічними кадрами

V. Робота з обдарованими дітьми

Організація індивідуального навчання

Система роботи з обдарованими дітьми

VІ. Розвиток виховної системи, учнівського самоврядування.

Виховна робота школи.

Робота з учнями, схильними до девіантної поведінки

Соціальний захист

Педагогічна допомога з розвитку учнівського самоврядування

Профілактика правопорушень і злочинності

Традиції школи

Колективні творчі справи

VІІ. Організаційна та контрольно-аналітична діяльність адміністрації школи.

Плани-графіки контролю

Довідки

Накази

VІІІ.Робота з батьками та органами громадського самоврядування

Діяльність ради ЗНЗ

Робота батьківського комітету

ІХ. Охорона життя та  здоров`я.

Організація роботи цивільного захисту, безпеки життєдіяльності.

Х. Фінансово-господарська діяльність.

Фінансова діяльність ЗНЗ

Залучення позабюджетних коштів

Зміцнення матеріально-технічної бази і господарської роботи .

ХІ. Додатки:

1.Тематика засідань педагогічних рад на 2016-2017 навчальний рік

2.План роботи науково-методичної ради школи.

3.План проведення нарад при директорові у 2016-2017 навчальному році

4.План-графік вивчення стану викладання навчальних предметів

5.План роботи бібліотеки.

6.План засідань Ради школи

7. Основні накази навчального року.

8.Тематика навчально-просвітницької роботи з батьками

9.План підготовки будівлі школи до нового навчального року