Новопокровська територіальна громада ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ «ІВЕРСЬКА ГІМНАЗІЯ» НОВОПОКРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку

Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку

Методика проведення функціональної проби Руфьє:

  • Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно проводити рахунок („один“, „два“ і т.ін.), що дозволяє уникнути затримки дихання.
  • Після 3-5 хв. відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного підраховують пульс кожні 15 с., доки не буде отримано 2-3 однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується виконати навантаження.

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками втоми дитини.

  • Після закінчення присідань учень сідає і проводиться підрахунок пульсу за перші 15 с. першої хвилини відновлення та за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи проводять за індексом Руфьє (ІР), що розраховується за формулою

4*(ЧСС1+ЧСС2+ЧСС3)-200/10

де: ЧСС1 – пульс за 15 с. у стані спокою; ЧСС2 – пульс за перші 15 с. першої хвилини відновлення; ЧСС3 – пульс за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Рівні функціонального резерву серця визначаються з урахуванням п’яти градацій:

  • менше 3 – високий рівень;
  • 4 – 6 – вище середнього (добрий);
  • 7 – 9 – середній;
  • 10 – 14 – нижче середнього (задовільний);
  • більше 15 – низький;

ЧСС – частота серцевих скорочень.

Директор Департаменту материнства,дитинства та санаторного забезпечення МОЗ Р.О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН О.В. Єресько